Header Reklam
Header Reklam

“Depozito iade sistemi ve sıfır atık, döngüsel ekonomiyi tamamlayıcı adımlardır”

01 Aralık 2021 Dergi: Kasım-Aralık 2021
“Depozito iade sistemi ve sıfır atık, döngüsel ekonomiyi tamamlayıcı adımlardır”

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir dünya dengesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Sürdürülebilir bir dünyada, sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlamanın yolunun, döngüsel ekonomiden geçtiğini ifade eden Mete İmer, “Sürdürülebilir gelişme, ancak eylemin ekonomik boyutunun yanında toplumsal ve çevresel boyutlarının da dikkate alınmasıyla mümkün olabilir. Depozito iade sistemi ve sıfır atık girişimi, döngüsel ekonomi için tamamlayıcı adımlardır” dedi. 

Uzman sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde bir araya getiren ve Türkiye’de sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin kurucusu kimliği taşıyan ÇEVKO Vakfı’nın Genel Sekreteri Mete İmer, sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir dünya dengesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Günümüzde 8 milyara yaklaşan insan nüfusunun, tarımsal, endüstriyel ve diğer faaliyetleriyle gelişmeye ve refahını artırmaya çalışırken, üzerinde yaşadığı dünyayı ve çevresini de etkilediğini, iklim değişikliğine, biyo-çeşitliliğin ve kısıtlı kaynakların azalmasına neden olduğunu ifade eden Mete İmer, “Sürdürülebilir gelişme, ancak eylemin ekonomik boyutunun yanında toplumsal ve çevresel boyutlarının da dikkate alınmasıyla mümkün olabilir. Fosillerin yakıt olarak kullanılmamasının, kısıtlı doğal kaynakların dikkatli ve verimli kullanımının, atıkların kaynak olarak yeniden değerlendirilebileceğinin önemini kavradığımızı umuyorum” dedi.

30 yıl önce, geri dönüşüm odaklı sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlamak üzere, bir gönüllü sanayi inisiyatifi olarak hayata geçen ÇEVKO Vakfı’nın, bu alanda sürdürülebilir bir sistemin kuruluş ve gelişimine öncülük etmenin yanı sıra, geri dönüşüm kültürünün toplum geneline yayılması için gerçekleştirdiği çalışmalarla, geniş kitlelere temas eden bir sivil toplum kuruluşu kimliği de kazandığını söyleyen Mete İmer, “Vakfımız son yıllarda iklim krizi ile savaşa ve döngüsel ekonomiye geçişe odaklanmıştır. Sürdürülebilir bir dünyada, sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlamanın yolu, günümüzde döngüsel ekonomiden geçmektedir. Yeni bir ekonomik model olan döngüsel ekonomi ‘sürdürülebilir üretim’, ‘sürdürülebilir tüketim’ ve geri dönüşümün ileri bir uygulaması olan ‘üst dönüşüm’ süreçlerini içermektedir. Atıkları kaynak olarak gören bu ekonomik model, değerlendirilemeyen atıkları en aza indirmeyi hedeflemektedir. Henüz AB Döngüsel Ekonomi Paketi çalışmalarının sürdüğü bir dönemde Türkiye’de düzenlediğimiz Uluslararası Döngüsel Ekonomi Kongresi’nin ardından, farklı sektörlere yönelik gerçekleştirdiğimiz bir dizi çalıştayla, döngüsel ekonomi konusunda, düşünce ve eylem odaklı farkındalığı hedefledik. Öte yandan, 2015 yılının sonunda Birleşmiş Milletler çatısı altında imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın ardından ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nu kurduk. Bu yıl, Çalışma Grubumuz Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) işbirliğinde iklim değişikliği konusunun çeşitli yönleriyle ele alındığı bir dizi çevrimiçi etkinlik düzenliyor” şeklinde konuştu.

2022 yılı başında içecek ambalajlarında geçerli olacak zorunlu depozito sistemi uygulamasına değinen Mete İmer, “Türkiye’nin döngüsel ekonomide kaynak olarak değerlendirilen atıkları ülke içinden temin etmesi yolunda önemli bir adım olacak depozito iade sisteminin uzun vadede hem şirketlere hem de topluma önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, ülkemizde içecek ambalajlarında kurulacak zorunlu depozito iade sistemi ile ilgili ekonomik, teknik ve lojistik altyapı eksikliklerinin tamamlanması; tüketici davranış alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların etkin bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyoruz.”

Mete İmer, ÇEVKO Vakfı’nın son 15 yılda gerçekleştirdiği faaliyetleri de şu sözlerle özetledi: “ÇEVKO Vakfı olarak Türkiye’de son 15 yılda yaklaşık 7,5 milyon ton ambalaj atığının toplanarak geri dönüştürülmesine katkı sağladık. Bu çalışmayı 5 binin üzerinde sanayi kuruluşu ve ekonomik işletme finansal olarak destekledi. 30 ilde 100’ün üzerinde belediyeye kaynağında ayrı toplama operasyonları için 1 milyonun üzerinde atık kumbarası gönderildi. 26 milyon kişiye kapı kapı bilgilendirme yapıldı. 1 milyonun üzerinde öğrenciye ÇEVKO Vakfı tarafından çeşitli yöntemlerle geri dönüşüm konusunda eğitim verildi. Dünyada BM Paris Anlaşması’nın imzalandığı 2015 yılından itibaren, katkı verdiğimiz geri dönüşüm çalışmaları sayesinde iklim değişikliğine neden olan yaklaşık 2 milyon ton karbondioksit eş değerinde sera gazı salımının önlendiğini hesapladık.”Slider Altına