Header Reklam
Header Reklam

Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi Tanıtıldı

14 Aralık 2020 Dergi: Kasım-Aralık 2020
Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi Tanıtıldı

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı (ARGÜDEN AKADEMİ), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) İstanbul’daki ilçe belediyelerine “Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi Projesi”ni 9 Aralık 2020 tarihinde Zoom üzerinden yaptığı bir toplantı ile tanıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) katkılarıyla yürütülen proje, belediyelere yönetişim rehberi sunmayı ve yerel düzeyde çocuk gelişimini destekleyici hizmet ve politikaların yaygınlaştırılmasını hedefliyor ve İstanbul’da yaşayan çocuklara ve ebeveynlere kulak veriyor. Proje ile İstanbul’daki ilçe belediyelerinin; ebeveyn ve çocukların gelişimine sunabilecekleri katkının yapısal olarak güçlenmesine, politika ve uygulamalar açısından geliştirici öneriler oluşturulmasına ve geliştirici uygulama önerilerinin kamu-sivil toplum-özel sektör işbirliği ile hayata geçirilmesine katkı sunulacak.

Belediyelerin çocuk ve ebeveyn dostu bir kültür benimsemesi ile birlikte çocuk ve ebeveynlerin yaşam kalitesinin artırılması, sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir önem taşıyor. ARGÜDEN AKADEMİ, AÇEV, TEGV ve ÖSGD İstanbul’daki ilçe belediyelerinin kullanımına sunacağı “Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi Projesi” ile daha iyi bir geleceğe katkı sağlıyor. Kapsayıcı işbirliği modeliyle, erken çocukluk döneminden başlayarak, Belediyelerde ebeveyn ve çocuğun gelişimini destekleyen politika ve uygulamaların hayata geçirilmesini desteklemeyi amaçlıyor. 

Cocuk_ve_Ebeveyn_Dostu_Belediye_Yonetisim_Rehberi_PanelYerel yönetim mekanizmalarının, sivil toplum kuruluşlarının, şirketlerin, ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla online olarak gerçekleştirildi. Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden yaptığı açılış konuşmasında; yönetişimin anlamı ve önemi, çocuk ve ebeveyn dostu belediye kültürünün iyi yönetişim ve vatandaşın yaşam kalitesi ile ilişkisine değindi ve şunları söyledi: “Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi toplumsal ögrenme hızını artırmayı hedefliyor. Rehberin geleceğin temeli çocuklarımızın daha iyi yetişmesine katkı sağlayacak yaklaşımların yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını umuyoruz. Kamu, sivil toplum, özel sektör işbirliğiyle yürütülen bu çalışma, toplumsal gelişmenin toplumun bütün kesimlerinin iş birliği ile daha etkili ve verimli olduğunun önemli bir göstergesi.”

Toplantının açılış konuşmasını yapan  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ise konuşmasında yerel yönetimlerin çocukların gelişiminde üstlendiği kritik role değinirken, belediyelerin çocuk ve ebeveyn dostu olmasının kurum içinde bir kültür olarak benimsenmesinin önemine dikkat çekti ve şunlara vurgu yaptı: “Bilim ve veriden faydalanarak bütüncül bir bakış açısıyla, farklı sektörlerin iş birliğiyle yürütülen bu çalışmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kaynaklarımızı doğru yönlendirerek, doğru kişiye, doğru hizmeti götürmenin bilinciyle ilçe belediyelerimizi de iş birliğine davet ediyoruz.”

Projenin hedefleri, yöntemleri ve sonuçları ile ilgili tanıtımın yapıldığı “Belediyelerin, Çocuk ve Ebeveynlerin Yaşam Kalitesini Yükseltmekteki Rolü” adlı panelin moderatörlüğünü Argüden Yönetişim Akademisi Araştırma Direktörü Dr. Fatma Öğücü Şen yaptı. Panelde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan Sosyal Politikalar Koordinatörü Zelal Yalçın, Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Ilgaz, AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Semra Akman konuşmacı olarak yer aldı.Slider Altına