Header Reklam
Header Reklam

ÇEVKO Vakfı’nın Geri Kazanım Çalışmaları 2018 Yılında Ekonomiye 3,6 Milyar TL Katkı Yaptı

05 Mart 2019 Dergi: Mart-Nisan 2019
ÇEVKO Vakfı’nın Geri Kazanım Çalışmaları  2018 Yılında Ekonomiye 3,6 Milyar TL Katkı Yaptı

ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme) Vakfı, geri kazanım çalışmalarını artan bir ivmeyle sürdürüyor. ÇEVKO Vakfı’nın, öncülüğünü yaptığı sürdürülebilir geri kazanım sisteminin gelişimi ve ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamanın artırılması hedefiyle yaptığı çalışmalar, 2018 yılında da sürdürülebilir çevre için önemli değerler ortaya koydu. Geri kazanım çalışmalarının, ülke ekonomisine olumlu katkısı ise 3,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Geri Kazanım; Soluduğumuz Havayı Ve Ormanları Korudu, Su Ve Enerji Tasarrufu Sağladı

Mete İmer, ÇEVKO Vakfı’nın 2018 yılında geri dönüşümünü belgeledikleri ambalaj atıkları ile sağlanan ekonomik ve çevresel yararları özetledi: 

Geri kazanılan her malzemeden ambalaj atığı ile:

  •          1 milyon ailenin yıllık elektrik tüketimine eş değer, 2 bin 730 GW.saat elektrik tasarrufu sağlandı.
  •          1.440 olimpik yüzme havuzu hacmine eşit, 3 milyon 600 bin m³ depolama sahasından tasarruf sağlandı.
  •          17 bin uçağın dünyanın çevresini dönmesi halinde ortaya çıkacak emisyona denk 331 bin ton sera gazı salımı engellendi.

Geri kazanılan kâğıt-karton/kompozit/ahşap ambalaj atıkları ile:

  •          100 hektar orman arazisine eş değer, 4 milyon 850 bin ağaç kesilmekten kurtuldu.
  •          43 bin ailenin yıllık su tüketimine eş değer 7,5 milyar litre su tasarrufu sağlandı.

Geri kazanılan plastik ambalaj atıkları ile:

  •          3 milyon aracın deposunu doldurabilecek, 134 milyon litre petrol tasarrufu sağlandı.

Sanayi Yükümlülükleri ile İlgili Düzenlemeler Yürürlükte

Yetkilendirilmiş kuruluş olarak ambalajlı ürün piyasaya süren 1.800’ü aşkın kuruluşun geri kazanım yükümlülüklerini üstlendiklerini belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “1 Ocak 2019’da başlayan tek kullanımlık plastik poşetlerin satış noktalarında tüketicilere ücretli olarak verilmesi uygulamasının tek kullanımlık plastik poşetlerin azalması bakımından olumlu sonuçlar vermeye başladığını duyuyoruz.  Diğer yandan, sanayinin atıklarla ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yasa maddesi ve yönetmelikler yürürlüktedir.  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, sanayi kuruluşları, 2018 yılında piyasaya sürdükleri ambalajlı ürünlerden kaynaklanan 2019 yılı yükümlülüklerini daha önceki yıllarda olduğu gibi yerine getirecekler,” dedi.

Cam, metal, plastik, kağıt-karton, kompozit ve ahşap malzemelerden oluşan atıklarının sürdürülebilir olarak geri dönüşümünün mümkün olduğunu söyleyen Mete İmer: “Öncüsü olduğumuz sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin gelişimi için 28 yıldır çaba harcıyoruz.  Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, 30 milyon kişinin yaşadığı, 168 belediye ile birlikte çalışıyoruz.  2018 yılında toplanarak geri dönüştürüldüğünü belgelediğimiz ambalaj atığı miktarı 643 bin tona ulaştı.  Böylece, hammadde ve enerji kullanımında tasarruf sağlandı.  Geri dönüşüm çalışmalarımızın, ülke ekonomisine 3,6 milyar TL değerinde olumlu katkı yaptığını hesapladık.”

Geri Kazanım Kültürü Ve Kaynağında Ayırma Alışkanlığı Yaygınlaşıyor

Toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesi ve geri dönüşüm kültürünün oluşmasıyla sürdürülebilir çevre için çok daha fazla değer üretmenin mümkün olduğunu vurgulayan Mete İmer, “Tüketicinin, ambalaj atığı başta olmak üzere tüm geri dönüştürülebilir atıkları çöp olarak değil, ekonomimize katkı sağlayabileceği bir araç olarak algılaması; bu farkındalığın geliştirilmesi ve yaygınlaşması çok önemli.  Bu amaçla, kapı kapı bilgilendirmelerle, kamu spotları, reklam ve haber çalışmalarıyla milyonlarca kişiye sesleniyoruz.  Geri kazanım kültürü ve kaynağında ayrı toplama alışkanlığının yaygınlaşması için kamu ve özel sektör iş birliği ile toplumun bilinçlenmesine odaklandığımız farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz.  İlk öğretim öğrenci ve öğretmenlerine yönelik eğitimlerimiz bu konuda yıllardır düzenli olarak sürdürmekte olduğumuz çalışmaların başında gelmektedir.  ‘Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’mizle Yeşil Nokta’yı kullanan kuruluşların örnek çalışmalarını; ‘Yeşil Nokta Basın Ödülleri’mizle, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarını ödüllendiriyoruz.  Merkezine geri dönüşümü koyan yepyeni bir anlayış olan Döngüsel Ekonomi alanında, 2017 yılında gerçekleşen kongremizin ardından, 2018 yılında dört farklı çalıştay düzenledik.  Döngüsel ekonominin bir sonucu olan “sıfır atık” hedefine sanayi kuruluşlarında ulaşmak için 2019 yılında Vakıf üyelerimizle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz,” şeklinde konuştu.Slider Altına