ÇEVKO’nun “Belediye Atıklarının Yönetimi” kongresi yoğun ilgi gördü  

30 Ekim 2015 Dergi: Eylül-Ekim 2015

Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulması için faaliyet gösteren ÇEVKO Vakfı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği desteği ile “Belediye Atıklarının Yönetimi; Toplamada Yöntem, Rol ve Sorumluluklar” kongresini, 300 kişilik bir katılımla gerçekleştirdi. Uluslararası katılımlın da olduğu kongrede; ambalaj atıklarını toplama yükümlülüğü bulunan belediyelerin, bu atıkların yönetimi ile ilgili rol ve sorumlulukları ele alındı. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin başarılı yöntem ve iyi uygulama örneklerinin aktarılmasında da önemli bir platform görevi üstlenen kongre büyük ilgi gördü.

“Belediye atıkları yönetiminde rol ve sorumluluklar” yuvarlak masada tartışıldı

ÇEVKO Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar’ın açılış konuşmasını yaptığı kongrede, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Atık Daire Başkanı Ahmet Varır, “Belediyelerde Entegre Atık Yönetimi” konusunu sundu. 

T.C. İçişleri Bakanlığı’ndan kongreye katılan yetkilinin “Belediye ve Büyükşehir Belediye Kanunu Açısından Belediyelerin Atık Yönetimindeki Yasal Yükümlülükleri”ni aktardığı kongrede; Türkiye Belediyeler Birliği, Genel Sekreter Yardımcısı Recep Şahin “Türkiye’de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu bir sunum yaptı.
Kongre, önemli yabancı konuşmacıları da ağırladı. Viyana’dan katılan International Solid Waste Association (ISWA) Teknik Başkanı Kata Tisza, “Belediye Atıkları Yönetiminde En İyi Uygulama Örnekleri”ni katılımcılarla paylaşırken, Brüksel’den kongreye katılan The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) konuşmacısı Christopf Delatter, “Ayrı Toplamanın Atık Yönetimi Verimliliğine Etkileri” konulu sunumu katılımcılardan ilgi gördü.  Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management (ACR+) Genel Sekreteri Francois Bonnet ise konuşmasında, Avrupa’daki Belediye Atıkları Yönetimi konusunu ele aldı.

Kongrede ayrıca, çevre konulu TV programları ile öne çıkan Güven İslamoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı bir yuvarlak masa toplantısı da düzenlendi. “Belediye atıkları yönetiminde rol ve sorumluluklar” konulu toplantıda, Antony Buchan- (Resource London), Jean-Benoît Bel- (ORDIF, Paris Region Waste Observatory, Luis Fernandes-( Porto - Maia Belediyesi), Christof Delatter (CEMR), Kata Tisza (ISWA) ve François Bonnet (ACR+ ) yer aldı. ÇEVKO’nun kongresi, sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Hem kongreye katılanlar hem de ÇEVKO’nun kongreye özel oluşturduğu web adresi ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden kongreyi canlı takip edenler bilgi almak istedikleri konularla ilgili yönelttiği sorularla bu önemli platformda yer aldılar.Slider Altına