Header Reklam
Header Reklam

Bisikletli Ulaşım İmkanları Masaya Yatırıldı

25 Aralık 2015
Bisikletli Ulaşım İmkanları Masaya Yatırıldı

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, 18 Aralık 2015 Cuma günü İETT’nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Transist kapsamında “Bisikletli Ulaşım Planlaması Çalıştayı” ile 9 farklı şehirden 22 yerel ve merkezi yönetim temsilcisini bir araya getirdi.

İstanbul, İzmir, Ankara gibi üç büyük şehirden de temsilcinin yer aldığı çalıştayda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 3 Kasım 2015’te bisikletli ulaşım hakkında yürürlüğe koyduğu yönetmelik ele alınırken güvenli bisiklet yolu planlamasında bütüncül yaklaşımın gerekliliği ile bisiklet kültürü eksikliğinin altı çizildi.

Bisikletli Ulaşım Planlaması Çalıştayı’nın ilk kısmı Ulaşım Art’ın kurucusu Erhan Öncü, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Projeler Koordinatörü Pınar Köse , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Mustafa Tekin, Trakya Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Karaman  ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Şehir Plancısı Merve Akı’nın yaptığı sunumlar ile başladı.

Bisikletli ulaşımda göz önünde bulundurulması gereken noktalar, bisikletli ulaşımın sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarındaki yeri, Kasım 2015’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik”, kalkınma ajanslarının mali destek programlarında ve planlarında bisikletin yeri ve güvenli bisiklet yollarının tasarımı konularına değinildi. Çalıştayın ikinci bölümünde, yerel yönetimlerin bisikleti ulaşım planlarına dahil etme sürecinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Çalıştay kapsamında kent içi ulaşıma bisikletin entegre edilmesi hususunda yerel yönetimlerin dikkat etmesi gereken dört noktanın altı çizildi:

•Katılımcı süreç: Bisiklet yolu güzergahının belirlenmesi noktasında vatandaşın da fikrinin alındığı süreç

•Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon: Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyon ve yerel yönetimdeki farklı birimler arasında eşgüdüm

•Denetim kriterlerinin belirlenmesi: Yapılan çalışmanın takip edilmesi ve planlanan hale uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak

•İzleme ve değerlendirme süreci: Uygulamanın hangi mevzuatlarla ve kimin tarafından gerçekleştirileceğinin belirlenmesi

“Trafik Yükü Azaltılabilir”

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Arzu Tekir, yerel yönetimlerin kendilerine bisiklet yolları için uzunluk hedefi koymak yerine bisikletin ulaşımdaki payını artırmaya yönelik hedefler koymaları gerektiğini belirtti. Tekir, “Planlanan hedeflerin, bisikletli ulaşımın kent ekonomisine katkısı, hava kalitesi ve halk sağlığına etkilerinin, gerçekçi analizlerle desteklenmesi gerekir. Yapılan planlarda ise insanların bisikleti ulaşım amaçlı kullanmaları öncelik olmalı; seçilen güzergahlar da insanların iş, okul gibi sıklıkla gittikleri yerlere ulaşabilecekleri şekilde planlanıp uygulanarak trafik yükünü azaltabilmelidir” diyerek görüşlerini ifade etti.

Çalıştaya katılan Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, politik kararlılığın önemini Lüleburgaz'da kent merkezinde gerçekleştirdiği yaylaştırma projesi örneğini vererek vurguladı. Farklı bakanlıkların bir araya gelerek, bisikletli ulaşımın geliştirilmesine ilişkin işbirliği yapmasının, ayrı ayrı yürütülen projelerden daha etkili sonuç vereceğini sözlerine ekledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kasım 2015’te yürürlüğe koyduğu “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik” de çalıştayda gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yönetmelik üzerine çalışan ekip üyesi Mustafa Tekin, bisikletli ulaşım üzerine yeni bir uygulama kılavuzu hazırlığının müjdesini verdi. Bu kılavuz hazırlığında da Bakanlığın STK, üniversite gibi kurumlarla istişare yapma isteğini dile getirdi.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in 2014 yılında hazırladığı ve New York merkezli Center for Active Design’dan Mükemmellik Ödülü’ne layık görülen “İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu”nu www.wrisehirler.org adresinden inceleyerek bisiklet yolu projeleri hakkında daha detaylı bilgi elde edinebilirsiniz.

Kaynak: www.yapi.com.tr

 Slider Altına