Belediyelerin Yüzde 84’ü Kanalizasyon Şebekesi İle Hizmet Veriyor

26 Oca 2016

kanalizasyon

Türkiye’deki belediyeler tarafından geçen yıl su kaynaklarından 5,2 milyar metreküp su çekilirken, 4,3 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun Türkiye nüfusu içindeki payı yüzde 91, kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun Türkiye nüfusu içindeki payı yüzde 84 olarak kaydedildi.

Belediyeler tarafından içme suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 203 litre olarak hesaplandı. 3 büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı İstanbul için 181 litre, Ankara için 211 litre, İzmir için 180 litre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılına ait belediye su ve atıksu istatistiklerini açıkladı. Tüm belediyelere uygulanan 2014 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre bin 396 belediyeden bin 394'üne içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekesine 5,2 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 36’sı barajlardan, yüzde 27,2’si kuyulardan, yüzde 18,8'i kaynaklardan, yüzde 12,5'i akarsulardan ve yüzde 5,5'i göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

İçme ve kullanma suyu şebekesine çekilen toplam 5,2 milyar metreküp suyun 3 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 95,5'ine konvansiyonel, yüzde 2,9'una gelişmiş, yüzde 1,6'sına ise fiziksel arıtma uygulandı.

İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 2014 yılı itibariyle Türkiye nüfusu içindeki payı yüzde 91, toplam belediye nüfusu içindeki payı ise yüzde 97 olarak tespit edildi. İçme suyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun oranı ise Türkiye nüfusu içinde yüzde 54, toplam belediye nüfusu içinde yüzde 58 olarak hesaplandı.

Günlük Kişi Başi İstanbul İçin 181, Ankara İçin 211 Litre Su Çekiliyor

Belediyeler tarafından içme suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 203 litre olarak hesaplandı. 3 büyükşehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı İstanbul için 181 litre, Ankara için 211 litre, İzmir için 180 litre oldu.

Toplanan 4,3 Milyar Metreküp Atiksuyun Yüzde 44,6'si Denize Deşarj Edildi

Tüm belediyelere uygulanan 2014 yılı Belediye Atıksu İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, bin 396 belediyeden bin 309'una kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 4,3 milyar metreküp atık suyun yüzde 44,6'sı denize, yüzde 44,2'si akarsuya, yüzde 2,8'i baraja, yüzde 2,2'si göl-gölete, yüzde 0,4’ü araziye ve yüzde 5,8'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 4,3 milyar metreküp atık suyun 3,5 milyar metreküpü atık su arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atık suyun yüzde 41,6'sına gelişmiş, yüzde 33,2'sine biyolojik, yüzde 25'ine fiziksel ve yüzde 0,2’sine doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atık suyun yüzde 50,5’i denize, yüzde 40,5’i akarsuya, yüzde 1,8’i baraja, yüzde 1,4’ü göl-gölete, yüzde 0,2’si araziye ve yüzde 5,6’sı diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 2014 yılı itibariyle Türkiye nüfusu içindeki payı yüzde 84, toplam belediye nüfusu içindeki payı ise yüzde 90 olarak tespit edildi. Atık su arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun oranı ise Türkiye nüfusu içinde yüzde 64, toplam belediye nüfusu içinde yüzde 68 olarak hesaplandı.

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 181 litre olarak hesaplandı. 3 büyükşehirde ise günlük kişi başı ortalama atıksu miktarı İstanbul için 230 litre, Ankara için 183 litre, İzmir için 214 litre oldu.

Kaynak: www.cihan.com.tr