Bakanlıktan biyogaz için yeni düzenleme

30 Ekim 2015 Dergi: Eylül-Ekim 2015

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hayvan gübresi, yemek yağları ve tarım sektöründen çıkan organik atıklardan biyogaz üretilmesi için tesislere önemli kriterler getiren düzenlemeyi tamamladı. Bakanlık, atıklardan biyogaz üretilmesini sağlayacak Biyometanizasyon Tesisleri ve Fermente Ürün Yönetimi Tebliğ taslağını hazırladı. Düzenleme enerji geri kazanım tesislerinden sayılan mekanik ayırma, biyokurutma ve biyometanizasyon tesislerinin teknik kriterlerini belirliyor.

Tebliğ, atık işleme tesislerine de yeni kurallar getiriyor. Buna göre tesislerin yerleşim alanlarına en yakın mesafesi 250 m olacak. Yer seçiminde kokuyu engellemek için rüzgâr yönü dikkate alınacak. Tesislerin tasarımı ortamın, toprağın, yüzey sularının ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde yapılacak.
Tesiste oluşacak koku, toz, sızıntı suyu, gaz gibi olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü tedbirin alınması zorunlu olacak. Atık kabul merkezlerinin de meteorolojik olayların etkilerine karşı üzeri kalıcı yapı malzemesiyle kapalı olarak inşa edilmesi gerekecek. Biyometanizasyon tesisinde oluşan biyogaz toplanıp doğrudan veya işlenerek enerji veya yakıt üretiminde kullanılacak. Elde edilen biyogazın kullanılmaması halinde biyogaz sera gazı etkisini azaltacak şekilde uygun kapasiteli meşalelerde yakılacak. Bu gazlar serbest olarak atmosfere verilemeyecek. Tesislere kabul edilen atığın kaynağı, kodu, miktarı, tesise erişim şekli gibi bilgileri içeren veri kayıt sistemi oluşturulacak.Slider Altına