AYB 'den, yeşil belediyeciliğin finansmanı için İlbank ile güç birliği

08 Ekim 2015 Dergi: Eylül-Ekim 2015

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile İller Bankası A.Ş. (İlbank), Türkiye'de kentsel ulaşım, su ve atık sektörlerindeki belediye yatırımlarının finansmanına yönelik olarak 250 milyon Euro'luk anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşma 6 Ekim’de, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, İlbank Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gedik, İlbank Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoğlu ve AYB Başkan Yardımcısı Pim van Ballekom'un katılımıyla İstanbul’da imzalandı. AYB Başkan Yardımcısı Pim van Ballekom, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yeşil belediye projelerinin finansmanı, Avrupa Bankası olarak AYB’nin önceliğidir. Çevre yatırımı, bir yandan bugünkü ve gelecek nesiller için daha iyi yaşam şartları sağlarken diğer yandan da sürdürülebilir kalkınmayı güvence altına almakta, büyümeyi desteklemekte ve katma değeri yüksek iş imkanları sağlamaktadır. Paydaşımız İlbank ile işbirliğimizi yenilemekten ve bugün ikinci bir krediye imza atarak Türkiye'nin stratejik çevre politikalarını desteklemenin bir aracı olan kentsel ulaşımı da kapsayacak şekilde işbirliği alanımızı genişletmekten memnuniyet duyuyorum”.

İlbank aracılık edeceği AYB kredisi kapsamında, belediyelere hem finansal hem de teknik hizmetler sağlayacak. Kredi,  Türkiye'nin Avrupa Birliği çevre müktesebatına uyum sağlanması çalışmalarını daha da ileri taşıyacak önemli bir araç olacak. Bu bağlamda AYB, AB bankası olarak İlbank ile işbirliği içinde, krediden faydalanacak projelere Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı 2’den (IPA 2) hibe tahsisi de mümkün olacak. Söz konusu hibenin belediyeler  nezdinde uzmanlık geliştirilmesine destek olması ve  2016'dan itibaren başlaması öngörülmektedir.

Türkiye'deki yerel yönetimler, AYB kredisinin düşük faiz ve uzun vadesi sayesinde, projeleri için cazip finansman koşullarından yararlanabilecek. Aynı zamanda son yıllarda Türkiye'deki yüksek kentleşme oranlarına karşılık olarak yeşil belediye yatırımlarına destek olacak finansal esneklikleri ve yatırım kapasiteleri artacaktır.

250 milyon Euro’lık AYB-İlbank ulaşım ve çevre kredisi kapsamında;

  • Su ve atıksu-kanalizasyon sektörüne: 12,500,000 Euro,
  • Ulaşım sektörüne:  225,000,000 Euro ve
  • Katı atık sektörüne: 12,500,000 Euro kredi tahsis edilecek


Slider Altına