Avrupa'nın Su Kirliliği Krizinin Gidişatını Değiştirmek Gerekiyor

16 Mayıs 2023 Dergi:

AB'nin Su Çerçeve Direktifinin kabul edilmesinden yirmi yıl sonra, Avrupa'nın nehirlerinin, göllerinin, kıyı sularının ve geçiş sularının %40'ından azı kimyasal ortam açısından iyi durumda. Su kirliliği neden hâlâ olmaya devam ediyor? 
Tüm doğal dünyamız buna bağlı, ancak suyun bazen görünürdeki bolluğuna rağmen, yanlış kullanımları korkutucu boyutlarda bir krize yol açıyor. Bugün, Avrupa'da 31 milyon insan hâlâ temel sanitasyona erişemiyor ve Avrupa nüfusunun üçte biri, ortalama bir yıl boyunca su stresinden etkileniyor. İklim değişikliği hızlanırken, zaten endişe verici olan bu durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Avrupa'da mevsimsel olmayan aşırı sıcaklıklar ve endemik kuraklık, insanlar, geçim kaynakları ve çevre için gerçek hayattaki sonuçları net bir şekilde ortaya koyuyor.
Ancak bu değerli kaynağın parmaklarımızın arasından kayıp gitmesini izlesek bile, bir şekilde ondan geriye kalanların kirlenmesine göz yuman bir sistemimiz var. Gelişen bu felaket önlenebilir ve büyük ölçüde özel işletmelerin suyumuza yaptığı muamele ve bunun üzerindeki etkilerine ilişkin düzenleme veya denetim eksikliğine atfedilebilir.
Kirleten öder mi? Hayır…
Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'da (Madde 191 (2)) ve birçok AB çevre politikasında yer alan "Kirleten Öder İlkesi"dir (PPP). Adından da anlaşılacağı gibi, bu, çevreyi kirleten aktörlerin neden oldukları zararın bedelini ödediği veya içselleştirdiği temel bir teoridir. Ama ne yazık ki hepsi sadece bir teori gibi görünüyor. Uygulamada, su kirliliğinin maliyetinin çoğu hâlâ Avrupalı vergi mükellefleri tarafından karşılanmaktadır.
2021'de Avrupa Sayıştayı (ECA), PPP uygulamasındaki yaygın tutarsızlıkları özetleyen bir rapor yayınladı. Birçok durumda, çevresel zararı temizlemek için - özel çevreyi kirletenlerin kasaları yerine - kamu bütçelerinin kullanıma sunulduğunu kaydetti.
AB'nin su kirliliğine ilişkin ana mevzuatı olan Su Çerçeve Direktifi, tasarımının temel taşı olarak, izlenmesi gereken öncelikli maddelerin bir listesine sahiptir. Ancak bu liste, Avrupa'nın su yollarındaki kirlilik miktarını kontrol etmek ve azaltmak için gerekli olsa da, şu anda amaca uygun değil.
Öncelikle sorunun gerçek boyutunu yansıtmamaktadır. Çoğu kirletici ve öncelikli madde, farklı kimyasal maddeler karıştığında ortaya çıkan "toksik kokteyllerin" etkilerini göz ardı ettikleri için, sorunun basitleştirilmiş bir görüntüsünü sunan bireysel "eşik değerlerine" sahiptir.
İkinci olarak, AB'de yaygın olarak kullanılan ve hem su yaşamı hem de insan sağlığı için büyük önem taşıyan birçok madde hâlâ öncelikli maddeler olarak listelenmemiştir. Bunlar arasında glifosat (AB'de en çok satılan böcek ilacı), PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler) ve bir dizi farmasötik ve mikroplastik bulunmaktadır.

Bir tanesine odaklanmak gerekirse, PFAS - veya "sonsuza dek kimyasallar"ın - insanlarda çeşitli kanserler, karaciğer hasarı, doğurganlık sorunları, tiroid hastalığı ve doğmamış çocukları etkileyen birçok gelişimsel sorun dahil olmak üzere bir dizi sağlık komplikasyonuna neden olduğu bilinmektedir.
Avrupa'nın suyundaki bu "sonsuza dek kirlilik" olağanüstü boyutlara ulaştı. Bu yıl Le Monde liderliğindeki büyük bir gazetecilik soruşturması, 17.000 yerde PFAS kontaminasyonunu ortaya çıkardı. Kıtadaki içme suyu kaynaklarını ciddi şekilde tehdit eden PFAS'ın ayrıca balıklarda ve diğer hayvanlarda biyolojik olarak biriktiği bilinmektedir. Gerçekten de, bu kimyasallar o kadar hareketlidir ki, "Antarktika'daki penguen yumurtalarından Kuzey Kutbu'ndaki kutup ayılarına" kadar Avrupa'nın çok ötesindeki doğal ekosistemlerde ve organizmalarda tespit edilmiştir.
Sorun? 
Kirleticiler kendi sahalarındaki sulardaki kimyasal seviyeleri yeterince izlemiyor veya raporlamıyor. Bu gerçekleştiğinde bile, PPP hâlâ uygulanmıyor.
Atık sudaki mikro kirleticiler
Avrupa'da, atık su kirliliği başka bir önemli sorundur. Bu tür kirlilikten en çok sorumlu olanlar, Avrupa atık sularındaki - özellikle mikro kirleticiler biçimindeki - toksik yükün %92'sini birlikte oluşturan ilaç ve kozmetik endüstrileridir.
Bu tür mikro kirleticilere ek olarak, Avrupa genelinde atık su yönetim sistemleri de açıkça amaca uygun değil; birçok nehir, kanal ve akarsu tehlikeli seviyelerde ham lağımla düzenli olarak zehirleniyor, biyolojik çeşitliliğe anlatılmamış zararlar veriyor ve daha önce yüzülebilir suları kullanılmaz hale getiriyor. Doğal çevremizi korumak, hasta ekosistemleri eski haline getirmek ve tüm Avrupalıların temiz suya erişimini sağlamak için şimdi kararlı adımlar atılmasına ihtiyaç var.
Güzel haberler
Avrupa Komisyonu, yüzey ve yeraltı suları için 'öncelikli maddeler' ile ilgili 20 yıllık Su Çerçeve Direktifi'nin (WFD) bir bölümünü ve Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi'ni (UWWTD) incelerken, şu anda yetersiz olan su koruma mevzuatında kaçakları engellemek için altın bir fırsat var.
2022'de Komisyon, WFD, Yeraltı Suyu Direktifi ve Çevresel Kalite Standartları Direktifi'nde değişiklik yapılmasına yönelik önerisini sundu. Bu, daha fazla su kirleticiyi (özellikle 24 PFAS, birkaç böcek ilacı ve bir dizi ilaç) kapsayacak şekilde öncelikli maddeler listelerinde yapılan güncellemeleri içeriyordu. Güncelleme, Üye Devletlerin bu maddelerin sudaki varlığını izlemesini ve seviyelerinin belirlenmiş standartları aşmamasını sağlamasını gerektirecek.

Sağduyu önerisi
Şu anda tartışılan, zehirli kirlilikle dolu suyun arıtılmasının nasıl finanse edileceği sorusuna yönelik bariz, sağduyulu bir çözümdür: "Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu" (EPR). EPR, mikro kirleticilerden sorumlu olan sektörleri, bu arıtma süreciyle ilişkili göz yaşartıcı maliyetlere orantılı ve adil bir mali katkı yapmaya mecbur edecek bir finansman mekanizmasıdır. Güncellenmiş UWWTD bağlamında, Komisyon açıkça EPR'yi önermiştir. Aynı çözüm, Avrupa Parlamentosu raportörü tarafından da öncelikli maddeleri ve 'ortaya çıkan endişe verici maddeleri' ele almak için kesin bir şekilde onaylanmıştır.
Avrupa'da finansal olarak zor durumda insanlar varken, sorunun kökündeki (birçoğunun kâr marjları artmaya devam eden) kuruluşların kendi pisliklerini temizlemeye katkıda bulunmalarını talep etmek tartışmalı veya radikal görülmemelidir. Avrupa Çevre Bürosu kısa bir süre önce, Avrupa Parlamentosu ve Konsey'i, Komisyonun EPR mekanizmasını UWWTD'nin önerilen revizyonuna dahil etmesini onaylamaya ve desteklemeye çağıran ortak bir bildiri imzaladı.
Gözler AB'de
Siyasi kısa vadelicilik ve kurumsal açgözlülük, su yaşamını ve hayati su kaynaklarımızı yeterince uzun süredir rahatsız ediyor. Artık geleceğimizi tehdit eden zorlukların üstesinden gelecek cesur ve anlamlı eylemlere ihtiyacımız var.
Birleşmiş Milletler'in bu yılki yıllık Su Konferansı'nda AB, suyla ilgili bir dizi zamana bağlı, mali kaynaklara sahip taahhütler sundu. Bunları onurlandırmak artık AB politika yapıcılarının görevidir. 
Ben Snelson, European Environmental BureauSlider Altına