Atıksu Gözetimi ile COVID-19 Enfeksiyonu İzlenebiliyor

24 Ocak 2021 Dergi:

Atıksu örneklerinde COVID-19 virüsünün ve enfeksiyon oranlarının artıp azalmadığını tespit eden bir yöntem geliştirildi.
Araştırmacılar, atıksu gözetimi yoluyla COVID-19 enfeksiyonlarındaki değişiklikleri doğru bir şekilde belirleyecek sonuca yaklaşıyor. Stanford ve Michigan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırma, virüsü yalnızca atıksu örneklerinde tespit etmekle kalmayıp, aynı zamanda enfeksiyon oranlarının yükselip düşmediğini de izleyen bir yöntem belirledi.
Enfekte olanlar virüsü dışkılarına aktardığı için sağlam bir COVID-19 kaynağı olan atıksuyu test etmek, daha duyarlı bir izlemeye ve halk sağlığı görevlilerinin virüsü kontrol altına alma çabalarına yardımcı olacak.
Test, COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-COV-2'den RNA formundaki genetik materyali tanımlayarak ve ölçerek çalışır. Stanford İnşaat ve Çevre Mühendisliği Profesörü Alexandria Boehm “Bu çalışma, atıksudaki SARS-CoV-2 RNA konsantrasyonlarındaki ölçümlerin, toplumdaki yeni COVID-19 enfeksiyonlarının eğilimlerini izlediğini doğruluyor. Atıksu verileri klinik testlerden elde edilen verileri tamamlıyor ve toplumdaki COVID-19 enfeksiyonları hakkında ek bilgiler sağlayabilir” dedi.
ABD, rekor kıran günlük bulaş oranlarıyla boğuşurken, dalgalanmaları izlemek ve halk sağlığı politikalarını belirleyenleri bilgilendirebilmek için daha fazla bilgi toplayabilme, virüsü yönetmenin anahtarı olmaya devam ediyor. COVID-19'un izlenmesi zor olabilir ve pek çok asemptomatik veya hafif vaka tespit edilemeyebilir. Test yaptıranlar, test sonuçlarını almadan önce enfeksiyonu yayabilir, bu da yayılmayı yavaşlatmak için hızlı tanımlama, tedavi ve izolasyonu engelleyebilir. Vaka artışlarının daha hızlı belirlenmesi, yerel yetkililerin, bulaşın kontrol altına alınmasının zorlaştığı ve hastaneye yatışların yerel sağlık sistemini zorladığı kritik bir dönüm noktasına ulaşmadan önce daha hızlı hareket etmesine olanak sağlayabilir.
Atıksu gözetimi yoluyla COVID-19'un izlenmesi ülke genelinde hız kazanıyor. Bu yöntem, bireylerin virüsün semptomlarını fark etmesinden günler önce olası salgınlar hakkında karar vericileri uyarabilir. Viral RNA, atıksu arıtma tesislerinde kanalizasyondan izole edilebilir, karmaşık ve teknik bir geri kazanım süreci ile tanımlanabilir; atıksudaki nispi miktarlar vaka sayısı ile ilişkilidir. Kanalizasyon sistemine bağlı bir tuvaleti olan herkes, bu biyolojik örnekleri düzenli olarak biriktirerek, atıksu örneklemesini bir toplulukta COVID-19 hakkında kapsamlı bir bilgi kaynağı haline getirebilir.
Araştırmacılar bunu akılda tutarak, virüsü iki atık su formunda tespit etme kabiliyetini karşılaştırarak COVID-19 için atıksu sürveyansının etkinliğini ve doğruluğunu ilerletmeye çalıştılar (çoğunlukla sıvı akışkan veya bir katı çökelti). Araştırma ekibi, birçok virüsün katı maddeler için bir afiniteye sahip olduğunu ve bu örneklerde daha yüksek virüs konsantrasyonları beklediğini ve bunun da tespit ve tutarlılığı artırabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, yerleşik katı numunelerin sıvı versiyonlara kıyasla daha yüksek konsantrasyonlara ve SARS-CoV-2'nin daha iyi tespitine sahip olduğunu buldular. Michigan Üniversitesi'nden İnşaat ve Çevre Mühendisliği Doçenti Krista Wigginton “Bu sonuçlar, atıksudaki katıları hedeflemenin, bir toplulukta COVID-19'un hassas ve tekrarlanabilir ölçümlerine yol açacağına dair erken düşüncemizi doğruladı. Bu, vakalar hala nispeten düşükken yukarı doğru gidişat eğilimlerini izleyebileceğimiz anlamına geliyor" dedi. 
Araştırmacılar daha sonra Mart ortasından 2020 Temmuz ortasına kadar San Jose-Santa Clara Bölgesel Atık Su Tesisi'nden yaklaşık 100 yerleşik katı numuneyi test ederek günlük konsantrasyon sayılarını hesapladı. İstatistiksel modelleme kullanarak, bu konsantrasyonları ilçe tarafından sağlanan COVID-19 doğrulanmış vakalarla karşılaştırdılar. Elde ettikleri sonuçlar, ilçedeki vakaların eğilimini takip etti, hem Mayıs hem de Haziran'da azaldı ve Temmuz ayında zirveye ulaştı.
Araştırma, yeni salgınları belirlemenin, sıcak noktaları bulmanın, vakaların azaldığını doğrulamanın ve halk sağlığı müdahalelerini bilgilendirmenin olası bir yolunu sunuyor. Okullar yeniden açıldığında, bu teknoloji mahalleler tarafından topluluktaki virüs dolaşımının azaldığını belirlemek için uygulanabilir. 
Araştırmacılar, atıksu testinin sınırlamalarını daha iyi anlamak ve nelerin toplanabileceğini daha iyi belirleyebilmek için hala gerekli olan bilgilerin olduğunu belirtiyor. Virüsün atıksudaki çürüme oranı, hasta olunduğunda viral RNA yayılımının kapsamı ve zaman çizelgesi, farklı atıksu tesislerinin değişen operasyonlarının tümü, sonuçları etkileme potansiyeline sahiptir. Bu faktörlerle ilgili gelecekteki çalışmalar, vaka eğilimleri hakkında daha iyi iç görüler sağlayabilir.
Ekip, Kaliforniya'daki sekiz kadar atıksu arıtma tesisini 24 saatlik bir geri dönüş süresiyle günlük örneklemek için bir pilot program başlatıyor. Ekip tarafından geliştirilen yöntemlerin ve çerçevenin uygulanması ile pilot çalışma, gelecekte topluluklar içinde dolaşan COVID-19 dışındaki patojenlere yönelik atıksuyu izlemek için de kullanılabilir.
 


Etiketler