Header Reklam
Header Reklam

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı’ Çalışmalarını Sürdürüyor

11 Ekim 2021
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı’ Çalışmalarını Sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) ve danışman firma Su Yapı/Temelsu Ortaklığı ile 2020 yılı Eylül Ayı'nda imzalanan sözleşme sonrası "Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı" (EKSYP) çalışmaları başladı. Programın amacı, “Kentsel su sisteminin bütünsel bir şekilde tasarlanması ve yönetilmesi; Su kullanımına yönelik projelerin sürdürülebilir ve entegre şekilde planlanması, uygulanması ve sosyo-ekonomik kalkınma hedefleriyle uyumlu bir su yönetimi için temel çerçeve oluşturulması; Yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler yaratılması,” olarak 3 maddede özetleniyor. 
Planlama çalışmaları içinde Antalya'nın 2050 yılı nüfusu 6 milyon olarak öngörülüyor ve ortaya çıkacak olan günlük su ihtiyacı 1 milyon 400 bin m3 olarak hesaplanıyor. Bu noktada küresel ısınma ve değişen iklim koşulları da göz önüne alınarak halkın içme ve kullanma suyuna erişiminin sürdürülebilir olması, suyun tasarruflu kullanımı, arıtılmış atık suyun değerlendirilmesi, katı atık tesislerinin yönetimi, yağmur suyu hasadı gibi konular irdeleniyor. Su tüketim alışkanlıkları üzerinde durularak toplum olarak yapılabilecekler ele alınıyor. Tüm bu değerlendirmeler ışığında Antalya Büyükşehir Belediyesi 2050 yılına yönelik planlama ve hazırlıklarını sürdürüyor.
Antalya'da düzenlenen Su Çalıştayı alanında Çevre Masası, Kurumsal Masa, Mekânsal Masa, Sosyal Masa, Katı Atık Masası, Teknik Masa şeklinde 6 ayrı masa oluşturuldu. Çalıştaya; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere İller Bankası, DSİ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Antalya Kent Konseyi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odalarının temsilcileri ve Akdeniz Üniversitesi Çevre ve Ziraat Mühendisliği bölümleri de çalıştaya katılım sağladı. Her masada EKSY ana bileşenleri ile ilgili stratejiler, danışman firma uzmanları moderatörlüğünde ilgili paydaşlarla görüşülerek, stratejilerin kısa-orta-uzun dönemde planlanması ve ilave stratejiler konusunda bilgi alışverişi yapıldı.

Kaynak: https://www.antalya.bel.tr