Header Reklam
Header Reklam

Anadolu Isuzu, İklim Değişikliğiyle Mücadelede SBTi Girişimi’ne Katıldı

08 Mayıs 2022
Anadolu Isuzu, İklim Değişikliğiyle Mücadelede SBTi Girişimi’ne Katıldı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı çaba gösteren uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi - Science Based Targets initiative) taahhütte bulundu. Böylece faaliyetlerinden kaynaklanan emisyon seviyelerini azaltmaya yönelik taahhütte bulunan öncü şirketler arasına Anadolu Isuzu da katıldı.

Sürdürülebilirliğe ve çevrenin korunmasına verdiği önem doğrultusunda uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne taahhütte bulunan Anadolu Isuzu, böylece faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyon seviyelerini azaltma taahhüdünde bulunan öncü şirketler arasındaki yerini aldı.

CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2015 yılında kurulan SBTi iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kurumların toplam sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarını desteklemeyi amaçlıyor. Küresel ısınmanın önüne geçmek amacıyla Paris Anlaşmasında belirlenen hedefler doğrultusunda çaba harcayan girişim şirketlerin sera gazı azaltma hedeflerinin ortak standartlar doğrultusunda geliştirilmesini teşvik ediyor.

Anadolu Isuzu, 2022 yılı başında küresel otomotiv endüstrisinin öncü sektörel birlik ve şirketlerinin ortak girişimiyle başlatılan “Drive to Zero” inisiyatifine katılmıştı. Ticari araç üretiminde 2040 yılına kadar yeni kamyon ve otobüs satışlarında yüzde 100 sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedefleyen Drive to Zero inisiyatifine, faaliyetlerini belirlenen hedefler doğrultusunda sürdüreceğini deklare eden öncü endüstri şirketleri kabul ediliyor.  

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

Tuğrul ArıkanAnadolu Isuzu olarak çevrenin korunmasına ve sürdürülebilirliğe büyük bir önem veriyoruz. Ülkemizde ürettiğimiz %100 elektrikli ve alternatif yakıtlı otobüslerle dünya belediyelerinin ve ulaşım operatörlerinin her geçen gün artmakta olan çevreye saygılı araç talebine yanıt veriyoruz. Üretim süreçlerimizden ve faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını en aza indirme hedefimiz doğrultusunda, uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne imza vermiş olmamız bu alandaki kararlılığımızın da göstergesi. Kısa süre önce de uluslararası Drive to Zero inisiyatifine katılmıştık. Avrupa Yeşil Mutabakatı akabinde düşük karbon ekonomisi stratejisi sistemine hızla uyum sağlamak ve olası bir Emisyon Ticaret Sistemi ile ilave Karbon Vergisi yükünü fırsata dönüştürmek için ‘Environmental Actions’ faaliyetlerini başlattık. Bu kapsamda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Titizlikle uygulamakta olduğumuz çevre politikalarımız ve çevre yönetim sistemimiz ile çevresel performansımızı sürekli geliştiriyor, bu doğrultudaki çalışmalarımızı ‘Sürdürülebilirlik Raporu’ ile paylaşıyoruz. Şirket olarak çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya hedefiyle sürdüreceğiz.”Slider Altına