Header Reklam
Header Reklam

‘Akıllı Su Yönetimi’ Londra, Milan ve Singapur’daki Kamu Hizmetlerinin En İyi Uygulamalarını Paylaşıyor

05 Mart 2019
‘Akıllı Su Yönetimi’ Londra, Milan ve Singapur’daki Kamu Hizmetlerinin En İyi Uygulamalarını Paylaşıyor

Su sektörü, kuraklık, eskiyen veya aşırı yıpranmış altyapı ve olağanüstü hava olaylarının etkisi dahil olmak üzere karmaşık zorlukların acilen üstünden gelinmesi gereksinimi ile çok önemli bir dönüşümün eşiğindedir. Su yöneticileri, enerji tüketimini düşürüp gereksiz su kayıplarını azaltırken[1] aynı zamanda gelişmiş varlık yönetimini optimize etme fırsatını değerlendirmeye devam edip ve böylece daha az kaynakla daha fazla iş yapmanın getirdiği git gide artan baskıların arasında kamu hizmetlerinin 2024 yılına kadar akıllı su teknolojilerine 14 milyar dolar yatırım yapmaları beklenmektedir 2. Su sektörünün akıllı altyapıya geçişini hızlandırma çalışmaları kapsamında global su teknolojisi şirketi Xylem, akıllı su teknolojilerine geçişte su yöneticilerine yol göstermek ve eğitim sağlamak amacıyla bir bülten yayımladı. Akıllı Su Yönetimi – Güçlü Bir Su Geleceği İçin Akıllı Su Çözümleri adlı bu bülten Avrupa’daki akıllı su sektörünün mevcut durumunu ve akıllı su teknolojileri ve uygulamalarının geleceğini genel hatlarıyla ele almaktadır. Bülten aynı zamanda Xylem’in akıllı su platformu hakkında baştan sona detaylı bilgiler sunmaktadır. Londra, Milan, Hollanda ve Singapur’da hayata geçirilen örnekler akıllı su çözümlerinin – bu çözümler kademe kademe uygulamaya geçirilse de – operasyonların verimliliğini önemli ölçüde nasıl iyileştirebileceğini ve suya erişim gücü sorununu ele almada kamu hizmetlerine nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Xylem Başkanı ve CEO’su Patrick Decker şu açıklamalarda bulundu: “Enerji maliyetleri ile gelir getirmeyen su fiyatlarındaki artıştan git gide artan su altyapısını koruma ve genişletme karşılanabilirlik sorununa ve ortaya çıkan kirleticilerin yaygınlığına kadar su yöneticilerinin karşılaştıkları zorluklar önemlidir ve git gide artmaktadır. Daha akıllı ekipman ve veri analizlerinin kullanıldığı akıllı su çözümleri bu zorlukları ele alarak su yönetimi ekonomisini temelden değiştirme potansiyeline sahiptir. Daha akıllı ve sürdürülebilir su yönetimi sağlamaya yönelik ortak yeteneğimizi güçlendirirken kamu hizmeti alanındaki müşterilerimiz ile çözüm ortaklığı kurmak için sabırsızlanıyoruz. Veri odaklı bu çözümleri makro ölçekte kullanabilmek, su ve atıksu yöneticilerinin büyüyen müşteri hacminin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmelerine imkân tanıyacaktır”.Slider Altına