Header Reklam
Header Reklam

Akıllı Şehirler, Yaşam Biçimini Nasıl Değiştirebilir?

22 Nisan 2023 Dergi: Mart-Nisan 2023
Akıllı Şehirler, Yaşam Biçimini Nasıl Değiştirebilir?

Akıllı bir şehir, bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT), yaşam kalitesini, kentsel operasyon ve hizmetlerin verimliliğini, rekabet edebilirliği iyileştirmek için diğer araçları kullanır.

Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanına (DESA) göre, 2050'nin sonunda kentleşmenin şehirlere 2,5 milyar yeni sakin daha eklemesi bekleniyor.

Kent sakinlerine daha iyi bir yaşam kalitesi sunmak, bunu çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak yapmak için her zamankinden daha fazla verimli, kullanışlı ve iyileştirilmiş altyapıya ihtiyaç var.

Akıllı şehirlerin ön plana çıkmasıyla bu süreç çoktan başladı. Dassault Systemes Hindistan Genel Müdürü Deepak NG, Business Today'e bir şehri akıllı yapanın ne olduğu, teknolojilerin rolü ve daha fazlası hakkında bilgi verdi.

Deepak NG, akıllı bir şehrin üç temel faktör göz önünde bulundurularak tasarlandığını açıklıyor. Bunlardan birincisi, yatırımları çekebilir, ikincisi turizm yaratabilir ve üçüncüsü vatandaşlara daha kaliteli bir yaşam sunabilir.

Bunlar temel alındığında, teknolojinin rolü ortaya çıkıyor. Akıllı bir şehir, bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) ve yaşam kalitesini, kentsel operasyon ve hizmetlerin verimliliğini ve rekabet edebilirliği iyileştirmek için diğer araçları kullanır. Bütün bunlar, ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel açılardan şimdiki ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlarken toplumu geleceğe taşıyor.

Akıllı şehrin temel özellikleri

Akıllı bir şehrin bir parçasını oluşturması gereken temel özelliklerden bazıları; güneş enerjisinden elde edilen güç dahil elektrik temini, atık su geri dönüşümü dahil olmak üzere yeterli su temini, katı atık yönetimi dahil sanitasyon, yağmur suyu hasadı, akıllı ölçüm, sağlam BT bağlantısı ve dijitalleşme, yaya dostu yollar, motorsuz ulaşımın teşviki (örneğin yürüme ve bisiklete binme), akıllı trafik yönetimi, yürünebilir yerler yaratma vb.

Akıllı teknolojileri uygulamak pahalı mı?

Akıllı şehir projeleri, toplu taşımadan enerjiye ve suya kadar her şeyi izlemek, kontrol etmek ve optimize etmek için teknolojileri ve veri entegrasyon platformlarını kullanır.

Deepak NG, "Teknolojilere yatırım yaparsanız, tüm bir projeyi daha inşa etmeden önce planlıyorsunuz. Bu nedenle, olası en küçük hatalar bile ortadan kaldırılıyor" diyor.

Bir McKinsey raporuna göre, akıllı teknolojiyi kullanan şehirler suçu önemli ölçüde azaltabilir ve acil servisleri iyileştirebilir. Saldırı, soygun ve hırsızlık olayları yüzde 30-40 oranında azaltılabilir.

Akıllı sistemler, çağrı merkezlerini ve saha operasyonlarını optimize edebilirken, trafik sinyali ön alımı, acil durum araçlarına açık bir sürüş yolu sağlar. Bu tür uygulamalar, acil durum müdahale sürelerini yüzde 20 ila 35 oranında kısaltabilir. Bir dizi uygulamanın maksimum etkiye sahip olacak şekilde devreye alınmasının, potansiyel olarak ölümleri (cinayet, karayolu trafiği ve yangınlardan kaynaklanan) yüzde 8 ila 10 oranında azaltabilir. Kullandıkça öde dijital izleme gibi uygulamalar, kişi başına düşen katı atık hacmini yüzde 10 ila 20 oranında düşürebilir.Slider Altına