Akıllı Şehir Kocaeli “Hackathon” 18-19 Ocak’ta

15 Ocak 2022 Dergi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ve Teknopark Kocaeli işbirliğiyle düzenlenen “Akıllı Şehirler Yapay Zekâ” konulu Hackathon etkinliği, Kocaeli Bilim Merkezi’nde 18 Ocak’ta başlıyor. 

 • KOBİS Kullanım Yoğunluğu Analizi, 
 • Trafik Kameraları Görüntü Analizleri ve 
 • Su Tüketimi Veri Analizleri 

olmak üzere 3 farklı başlıkta; dijital odaklı, verimlilik sağlayan, akıllı çözümleri içeren yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlayan yarışmanın başvuru tarihi 14 Ocak’ta son buldu. 18-19 Ocak tarihlerinde 24 saat devam edecek yarışmanın sonuçları da yine aynı gün açıklanacak.

Her katılımcının kendi ekipmanlarını getireceği ve katılımın yüz yüze olacağı yarışma 24 saat sürecek. Katılımcıların doğru olmayan bilgi paylaştığı tespit edilmesi durumunda takım, yarışmadan diskalifiye edilecek. Yarışmaların öncesi ve sırasında yapılacak bütün değerlendirmeler için Hackathon jürileri yetkili olacak. Ödül için Hackathon jürilerinin gözlemleri sonucu takımların puanları sıralanacak ve birinci olan takım ödül almaya hak kazanacak. Bir takımın başarılı sayılıp ödül alabilmesi için Hackathon jürilerinin belirleyeceği minimum başarı şartını sağlaması gerekiyor.

Yarışma detayları

Yarışmacı takımlardan yer alan başlık çerçevesinde yenilikçi bir çözüm üretmeleri bekleniyor. Yarışma kategorileri; 

 • Trafik Kameralarından Alınan Görüntülerin Yapay Zeka ile Analizi, 
 • Su Tüketim Verilerinin Yapay Zeka ile Kestirimi,
 • KOBİS (Kocaeli Bisiklet) Kullanım Yoğunluğunun Yapay Zeka ile Kestirimi 

olarak belirlendi. Yarışma kategorilerine ait detaylar ise Hackathon günü açıklanacak.

Ödüller

Yarışmada üç kategori ayrı ayrı değerlendirilecek, her kategorinin birincisine para ödülü verilecek. Ödül almaya hak kazanan takımlara 10.000 TL ödül takdim edilecek. Bireysel ödüllendirme yapılmayacak. Birincilik ödülleri, takım üyeleri toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her yarışmacının belirteceği banka hesabına yatırılacak.

Akıllı Şehirler Eylem Planı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun tespiti, yol haritasının oluşturulması ve bunun işletilmesi konusunda; Bilişim Vadisi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve bu iki üniversitenin teknoparkları bünyesinde alanında uzman akademisyenlerin, Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi-Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politika Kurulu’nun ortak çalışması ile Akıllı Şehirler Eylem Planının hazırlanması çalışmalarına başladı.

Akıllı Şehirler Şurası ve Çalıştayı

Kocaeli Akıllı Şehirler Eylem Planı hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 19 Ocak Çarşamba günü saat 11.00’de Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek Akıllı Şehirler Şurası ve Çalıştayı ile söz konusu sürecin daha etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesi ve Akıllı Şehirler adına tüm paydaşlar ile ortak akılda buluşularak, geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örneklerinin konuşulması hedefleniyor. Elde edilecek raporlar, hazırlanacak Kocaeli Akıllı Şehirler Eylem Planına altlık olacak.

Odak Grup Temaları

İki oturum şeklinde (öğleden sonra) ilgili kurum/kuruluş ve kişilerin katılımı ile gerçekleşecek olan Odak Grup Temaları; 

 • Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Uygulamaları, 
 • E-Hizmetler ve Veriye Dayalı Şehir Yönetimi, 
 • Akıllı Ulaşım Çözümleri, 
 • Akıllı Çevre, 
 • Akıllı Şehirlerde Gençlik, Spor ve Eğitim, 
 • İnsan Odaklı Akıllı Şehir ve 
 • Altyapı Ve Afet Yönetimi 

adı altında 7 başlıktan oluşuyor.
 Slider Altına