Adalar’ın ulaşım sorunlarına Ada halkından sürdürülebilir çözümler

23 Şubat 2017 Dergi: Ocak-Şubat 2017

Kendine özgü doğası ve tarihi ile İstanbul’un Adalar ilçesi, diğer pek çok ilçeden farklılık gösteriyor. Bu farklılıkların en başında ise, 15 bin nüfuslu Adalar’da motorlu taşıt kullanımına izin verilmemesi yer alıyor. Buna rağmen, geçtiğimiz yıllar içinde Adalar’da kullanılan bisiklet, elektrikli araçlar ve yayalar arasında yaralanmaya sebep olan çarpışmalar Adalar Kent Konseyi’ni yaşam alanlarını daha yaşanabilir kılmak için çözüm bulmaya itti. Bunun neticesinde Adalar’a özgü bir çözüm geliştirmek amacıyla Adalar Kent Konseyi uluslararası bir sivil toplum kuruluşunun Türkiye ofisi olan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile bir araya geldi. Haziran 2016’da da WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler hem Adalar içi hem Adalar’a ulaşımı ele alan bir ‘Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı’ düzenledi.
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Adalar Kent Konseyi’nin koordinatörlüğünde 30 Nisan 2016 günü Büyükada’da düzenlenen “Halk Katılım Toplantısı” ile Ada halkının ulaşım sorunlarını tespit etti. Hem Adalar içi hem de Adalar’a ulaşımın tartışıldığı toplantıda, Adalılar ile birlikte bir ortak akıl oluşturmak amaçlandı. Toplantının sonucunda Ada halkının ulaşım sorunları güvenlik; konfor; deniz ulaşımı; yaya; bisiklet; fayton; elektrikli ve motorlu araçlar; yönetim; turizm ve farkındalık olmak üzere 10 başlıkta özetlendi.
Belirlenen 10 başlık, 16 Haziran 2016 günü gene Büyükada’da 77 kişinin katılım gösterdiği ‘Adalar Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı’nda detaylıca ele alındı. Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik, Adalar Belediye Başkanı Atillla Aytaç ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi , Özyeğin Üniversitesi, Dentur, Mavi Marmara ve Şehir Hatları temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda önce bu başlıklar kendi içinde öncelik sırasına koyulmuş; ardından da  her başlık için en önemli üç sorun belirlenmiş ve bunlara çözüm önerileri geliştirilmişti.
Hazırladığı raporda WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, çalıştayda ele alınan başlıkların değerlendirmesi ile her başlık başına geliştirilen çözüm önerilerine yer verdi. Rapora göre Adalılar için en öncelikle harekete geçilmesi gereken üç konu fayton, elektrikli ve motorlu araç kullanımı ile güvenlik olarak ön plana çıkıyor.

Başlık

Sorun

Çözüm Önerisi

Fayton

Faytonların işleyişinde denetim ve yönetim eksikliğinin görülmesi

Yönetmelik/yönerge eksikliklerinin giderilmesi; bu kararlar doğrultusunda düzenli denetimlerin hem kurumlar hem de Adalılar tarafından yapılması

Elektrikli ve Motorlu Araçlar

Motorlu ve elektrikli araçların gerekliliğinin sorgulanmaması

Fayton ve bisiklet ile ulaşım sağlanması; yaya öncelikli ulaşımın teşvik edilmesi

Güvenlik

Trafik yönetiminden sorumlu kadroların yetersizliği

Mümkün olduğunca Adalar’da yetişmiş vatandaşlardan oluşturulacak bir emniyet komisyonunun kurulması, eğitilmesi ve denetiminin sağlanması

Deniz Ulaşımı

Engelli/yaşlı/öğrenci ücretlerine indirim uygulanmaması

Her koşulda engelli/yaşlı/öğrenci için standart indirimli ücretlerin uygulanması

Farkındalık

Adalar’ın özgün karakterini oluşturan yaya öncelikli ulaşımın, ulaşım hiyerarşisinde göz ardı edilmesi

Elektrikli araçların, faytonların ve bisikletlilerin denetlenmesi; UKOME aracılığıyla ulaşımda koordinasyonun sağlanması; kişilerin farklılıklarını göz önünde tutan ulaşım planlamasının yapılması

Yönetim

Kurumların denetim eksikliği

Sit alanı olmasından ötürü Adalar’a özgü bir yönetim şekli geliştilmesi ve gerektiğinde denetimi Adalıların yapması

Bisiklet

Bisiklet kullanımı için trafik işareti, yönlendirme ve sinyalizasyon sisteminin eksikliği

Trafik il müdürlüğü ile iletişime geçilerek gerekli araştırma ve çalışmalardan sonra uyarı tabelalarının Adalar’daki yollara yerleştirilmesi

Yaya

Kaldırımların fonksiyonları dışında kullanılıp işgal edilmesi

Engelliler/yaşlılar/çocuklar için kaldırımların yollarla aynı seviyeye getirilmesi

Turizm

Turizm akvitelerinden dolayı kamusal alanların ve ana yaya güzergahlarının kullanımının aksaması

Merkezde toplanan faytonlar, farklı duraklar belirlenerek ada içinde dengeli dağıtılmalı

Konfor

Şehir Hatları dışındaki deniz ulaşım araçlar havasız; gürültülü ve küçük olması

Deniz yolu araçlarının standartlarının yükseltilmesi; vapur sefer sayılarının arttırılması ve denetim mekanizmasının kurulması


Etiketler