Header

AB, Türkiye'nin Ağ ve Bilgi Sistemlerinin Güvenliğini Artırmasına Yardımcı Oluyor

11 Nisan 2019 Dergi:

AB destekli “Ağ ve Bilgi Güvenliği (NIS) Direktifinin Uygulanmasına İlişkin Avrupa Birliği ile Uyumun Sağlanması için Teknik Yardım” Projesi'nin açılış töreni 11 Nisan 2019’da Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Karagözoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Gabriel Munuera Viňals katıldı.

Projenin kapsamı nedir?

Ağ ve bilgi sistemleri (NIS) toplumumuzda hayati bir rol oynamaktadır. Ağ ve bilgi sistemlerinin güvenilirlikleri ve güvenlikleri, özellikle ekonominin bir bütün olarak işleyişi için esastır. Güvenlik olaylarının büyüklüğü, sıklığı ve etkisi artıyor, ağ ve bilgi sistemlerinin işleyişinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Sistemlerdeki kesintiler, ekonomik faaliyetlerin takibini engelleyebilir, ciddi finansal kayıplar yaratabilir, kullanıcı güvenini zayıflatabilir ve büyük ekonomik zararlara neden olabilir.

Bu projenin toplam bütçesi 523.000 Euro'dur ve 2016 yılında ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliği yaklaşımında parçalanmayı azaltmak için tasarlanan ve kabul edilen NIS Direktifi ile Türkiye'nin ağ ve bilgi güvenliği konusundaki düzenleyici çerçevesinin uyumuna katkıda bulunacaktır. 2016 yılında tasarlanan ve kabul edilen Direktif, ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliği yaklaşımında tutarlılığı sağlamak, böylece koruma düzeylerinin tüketiciler ve işletmeler için farklılıklarını önlemek için tasarlanmıştır. Etkinlik vesilesiyle, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, mevcut ağ ve bilgi güvenliği ile ilgili mevzuat ve NIS Direktifinin hükümleri arasındaki boşlukların bu proje ile açıkça tanımlanacağının ve bu boşlukların nasıl ele alınacağına dair rehberlik yapılacağının altını çizdi. Berger, "AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu ile yakın bir şekilde çalışılarak bu projenin, AB’nin Dijital Tek Pazar Stratejisi hedeflerine ulaşmak için Türkiye ile AB arasındaki işbirliği fırsatlarının güçlendirilmesine katkıda bulunacağını" sözlerine ekledi.

NIS Direktifi nedir?

NIS Direktifi (2016/1148), siber güvenlik konusundaki AB çapındaki ilk mevzuatın bir parçasıdır. AB'deki siber güvenliğin genel seviyesini artırmak için yasal önlemler alınmaktadır. 6 Temmuz 2016 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen Direktif, Ağustos 2016'da yürürlüğe girdi ve AB üye devletlerinin büyük çoğunluğunda ulusal yasalara çevrildi.