AB, Türkiye'de Yeraltı Sularının Korunmasını Destekliyor

07 Eyl 2018

Türkiye'nin yeraltı sularının korunmasına yönelik, AB tarafından finanse edilen proje ile büyük ölçüde iyileştirilme sağlandı. Proje ortakları, projenin başarılı sonuçlarını kutlamak için 7 Eylül’de Ankara'da toplandı.

2 milyon Euro'luk proje, Türkiye'nin yeraltı su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği için, Sakarya ve Akarçay Havzalarındaki yeraltı suyu rezervine odaklanarak teknik ve kurumsal kapasitesinin önemli ölçüde iyileştirilmesine katkıda bulundu.

Proje ile Türk mevzuatı AB yeraltı suyu direktifiyle uyumlu hale getirildi. Ayrıca, ilk defa Türkiye için AB direktifine uygun bir yeraltı suyu rezerv belirleme metodolojisi tasarlandı. Sakarya ve Akarçay Havzası'nda toplam 85 adet yeraltı suyu rezervi incelendi. Proje, önemli miktarda veri oluşturdu ve kurumsal düzeyde kapasiteyi önemli ölçüde geliştirdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Dünyanın taze suyunun %95'inin kaynağı buzullar ve yeraltı sularıdır. Yeraltı suları, içme suyu açısından çok önemli bir kaynaktır. Yeraltı su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği konusunda Türkiye'nin, 27. Maddenin konularından biri olan Su Çerçeve Direktifi'nin tam olarak uygulanmasına yönelik hassasiyetini görmekten mutluyuz” dedi.

 Çevre Alanında Türkiye'ye AB’ye Katılım Öncesi Destek Aracı:

Avrupa Birliği, Türkiye'yi Çevre ve İklim Eylemini de içeren çeşitli sektörlerde “Katılım Öncesi Enstrümanı” (IPA) aracılığıyla desteklemektedir. AB'nin bu alandaki desteği, su kaynaklarının korunması ve su tedariki, su, atık, kimyasallar, hava kalitesi, doğal kaynaklar, iklim değişikliği ile başa çıkma ve afet yönetme kapasitelerine yönelik yatırımlardan oluşmaktadır. AB’nin 2002’den bugüne Türkiye’ye çevre konularında sağladığı destek 1 milyar Euro’yu aştı.

AB çevre müktesebatı, sürekli olarak gelişmektedir ve gelişmekte olan 300'den fazla mevzuat ile katılım sürecinin en karmaşık zorlukları arasında yer almaktadır.

Proje, Yeraltı Suları Direktifi (2006/18 / EC - GWD) ve Su Çerçeve Direktifi'nin (2000/60 / EC - WFD) ilgili hükümlerini yerine getirme zeminini oluşturmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'na destek sağlamıştır. Projenin amacı, yeraltı sularının yönetimi ve aynı zamanda 12 ay üst üste Sakarya ve Akarçay Nehir Havzaları olmak üzere iki pilot havzada yeraltı sularının gerçek izlenmesi üzerine bilgi birikiminin aktarılmasıdır.