Header Reklam
Header Reklam

AB’nin 2025 Yılına Kadar Belediye Atıklarının En Az %55'ini Geri Dönüştürmesi Gerekiyor

28 Ağustos 2018
AB’nin 2025 Yılına Kadar Belediye Atıklarının En Az %55'ini Geri Dönüştürmesi Gerekiyor

AB'de atık yönetimi son birkaç yılda önemli ölçüde iyileşmiş olsa da, belediye atıklarının yaklaşık %25'i (1) halâ çöp sahalarında bertaraf edilmekte ve %50'den azı geri dönüştürülmekte veya kompost haline getirilmektedir. Bu uygulamalar açısından üye devletler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır.

Avrupa Parlamentosu tarafından 16 Nisan'da sunulan ekonomi paketi sirkülerinde, atık depolama alanlarında bertaraf ve geri dönüşüm için yeni hedefler yer almaktadır.(2)

AB’nin, 2025 yılına kadar tüm belediye atıklarının en az %55'ini (2016'da %47'ye kıyasla), ardından 2030'a kadar %60'ını ve 2035'e kadar %65’ini geri dönüştürmesi gerekiyor. Çöp alanlarına atılabilir atık miktarının %10’u geçmemesi isteniyor. Gıda atığı miktarlarının ise 2025 yılına kadar %30 ve 2050 yılına kadar %50 azaltılması hedefleniyor.

Ambalaj atıkları için, 2025 hedefi %65 ve 2030 için %70 azaltım olarak belirlenmiştir. Bu ortalama seviyeler, söz konusu ambalaj malzemelerine göre belirli farklılıkları içermektedir. Örneğin, plastik ambalaj atıkları 2025 yılına kadar %50 ve 2030 yılına kadar %55 seviyesinde geri dönüştürülmesi gerekiyor.

AB'de 2016 yılında kişi başına 483 kg belediye atığı üretilmiştir. Aynı yıl, belediye atıklarının %29'u geri dönüştürülmüştür.

(1)  Belediye atıkları (örneğin evsel atık ve iş yerleri atıkları), AB'de üretilen tüm atıkların %8'ini oluşturmaktadır, bu oran inşaat atıklarının (%34'ü) ve maden ve taş ocaklarından kaynaklanan atıkların (%30) gerisinde kalmaktadır. Geriye kalanlar; sanayi atıkları (%10), tarım atıkları, ormancılık ve balıkçılık (%1) ve diğer atıklardır (%17). Belediye atıkları, toplam atık üretimi içinde ilk sıralarda olmamasına rağmen, karmaşık, çok değişik kökenlere sahip bir içeriğe sahip olması nedeniyle dönüşüm, geri kazanım sektörü için stratejik öneme sahiptir.

(2)  AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmadan önce Konsey tarafından onaylanmalıdır.