Header Reklam
Header Reklam

'AB Bölgeler Komitesi Toplantısı' İstanbul'da yapıldı

23 Haziran 2008 Dergi: Mart-Nisan 2008

AB Bölgeler Komitesi toplantısında konuşan Başkan Topbaş, İstanbul?un küresel yatırımcılar için ideal bir adres haline geldiğini ve 2010 Kültür Başkentliği'nin AB ile ilişkilere ivme kazandırdığını söyledi.
AB ve kurumlarıyla ilişkilerimizi daha verimli yürütebilmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak AB İlişkileri Müdürlüğü'nü kurduklarını ve AB ile birlikte toplam 5 milyon euro bütçesi olan 4 proje yürüttüklerini anlatan Kadir Topbaş, özetle şunları söyledi; "Bunlara ek olarak 9 projemiz değerlendirme aşamasında. Ayrıca bu ay 3 proje için müracaat yapıyoruz. Geçtiğim ay Brüksel'de bir İstanbul Merkezi kurduk. Bu merkez, gerek AB'deki kent ve yerel yönetimleriyle, gerekse AB kurumları ile olan ilişkilerin ilerletilmesinde etkin bir kurum olacak. Burada İstanbul'un AB bünyesindeki işbirliği ve ortaklık ağlarına dâhil olmasına ve bu ağlar içinde faal bir rol üstlenmesine yönelik çalışmalar yapacağız. 1994'te kurulan AB Bölgeler Komitesi, çeşitli politik grupların, yerel ve bölgesel yönetimlerin Avrupa Birliği'ndeki sesi konumundadır. Temel amacı, yerel ve bölgesel yönetimlerin, Birliğin karar alma sürecine aktif katılımını sağlamaktır. Bölgeler Komitesi'nin Birlik bütünleşmesinde de çok önemli bir rolü bulunmaktadır. 5 Aralık 2006 tarihinde teşekkül eden AB Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu AB'de yer alan yerel ve bölgesel otoriteler ile bunların Türkiye?deki muhatapları arasında bir diyalog platformu konumundadır. Çalışma Grubu'nun bu toplantısında Türkiye'de ve dünyada demokratikleşme, yerel yönetimlerin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, ortak sorunlara işbirliği içinde çözüm bulunması, belediyelerin uluslararası kuruluşlarında temsili gibi konular gündeme gelecektir. Toplantılarda AB ile müzakere sürecinde Türkiye'deki yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar, yerel otoritelerin AB genişleme sürecinden beklentileri ve yerel düzeyde AB fonlarının yönetimi gibi konular ele alınacaktır. AB Bölgeler Komitesi Toplantısı'nın, Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler arasındaki ilişkiler açısından yeni açılımlar sağlayacağına inanıyorum".


Etiketler


Slider Altına