Header

IFAT Eurasia 2019 Güçlü Bir Uluslararası Katılımla Gerçekleşti

04 Nisan 2019 Dergi:

28-30 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Türkiye IFAT Fuarı’na 84 ülkeden yaklaşık 10 bin 500 ziyaretçi katıldı. 2017’de düzenlenen fuara 68 ülkeden katılım sağlanmıştı. Uluslararası ziyaretçi sayısı da toplam ziyaretçi sayısı içindeki oranını %60 artış ile %16’ya yükseltti. Fuarda 339 markayı temsil eden 215 şirket ürün ve hizmetlerini sergiledi.

Döngüsel ekonomi ve deniz kirliliği, fuarın odaklandığı konular oldu.

IFAT Eurasia'nın Türkiye'de düzenlenen üçüncü fuarı, çevre teknolojisi, su, kanalizasyon, atık ve geri dönüşüm alanlarında güçlü bir uluslararası katılıma ev sahipliği yaptı.

Döngüsel bir ekonomiye doğru dönüşüm nasıl geliştirilebilir? İstanbul Fuar Merkezi’nde üç gün boyunca tartışılan bu soruya, yalnızca Türkiye için değil bütün MENA bölgesi ve Orta Asya için yanıt arandı. RETech Alman Ortaklığında MENA Bölgesi Çalışma Grubu Başkanı ve BlackForest Solutions CEO'su Sebastian Frisch: “Döngüsel ekonomi sadece yaşam standartlarını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomik çıktının çeşitlenmesine de katkıda bulunuyor. Orta ve uzun vadede, MENA bölgesi Avrupa seviyelerine ulaşmayı planlamaktadır. Teknolojik çözümleri ile IFAT Eurasia, bu bölge için önemli itici güç sağlıyor” dedi.

Bölgedeki nehirlerin ve denizlerin kirliliğini sınırlandırma konusunda, Avrasya ülkeleri için işleyen bir atık döngüsü nasıl kurgulanabilir sorusu; alanında önde gelen bilim adamları, politikacılar, endüstri uzmanları ve STK temsilcilerinin katıldığı bir panelde ele alındı.

Panelde, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Başkanı Kerem Noyan; “Özellikle denizlerin temizliğinin en büyük yararını gören turizm sektörü, çevre konularında daha sorumlu hale getirilmelidir. Turizm hizmet sağlayıcıları ve otel işletmecileri, denizleri çöplerden arındırmak için her sahil kentinde hazırlanacak Deniz Atık Eylem Planlarının ana paydaşları arasındadır. Bu planlar otellerde sıfır atık yaklaşımının uygulanmasını, gemi atıklarının liman kabul tesislerine teslimini ve bu kapsamda yatlar ve küçük tekneler için geliştirilen Mavi Kartlı Gemi Atık Takip Sistemini, kamuoyu bilinçlendirme kampanyalarını, turistler için bilgi notlarını, temizlik ve kirlilik önleme önlemlerini içermektedir” dedi.

IFAT Eurasia'nın su segmentinde, hijyen kilit konulardan biriydi. Alman Su, Atık Su ve Atık Birliği (DWA)'den Roland Knitschky: “İçme ve endüstriyel su sektörlerinde hijyenik temizlik teknolojileri yüksek talep görüyor. Orta Asya'dan gelen ziyaretçi grupları, özel sektörlerden kaynaklanan sorunlu suların arıtılması için gereken işlemler de dahil olmak üzere atık su sorunlarına odaklandı” dedi.

IFAT Eurasia, Asya ve Avrupa arasında lider çevre teknolojileri ticaret merkezi oldu

Fuarın Organizatörü Messe München Eurasia’nın Genel Müdürü Osman Bayazit Genç, “IFAT Eurasia, tam olarak doğru hedef kitlesini çekti: karar vericiler ile Asya ve Avrupa'dan alıcılar. Böylece bir kez daha her iki kıtanın çevre pazarları arasında en önemli bağlantı noktası olduğunu kanıtladı. Bölgedeki mevcut koşullara rağmen uluslararası katılım artmaya devam etti” dedi. IFAT fuarlarının Global Fuar Grubu Direktörü Christian Rocke: “Katılımcıların uluslararası payı yüzde 40'ın altındaydı ve uluslararası ziyaretçi sayısı yüzde 60 arttı. Ayrıca, geçmişten daha fazla uluslararası endüstri birlikleri katılım gösterdi. Bu, yerel pazardaki güvene dair net bir işarettir” dedi.

Türkiye'nin yanı sıra, en fazla katılımcıya sahip ülkeler sırasıyla; Almanya, Çin, İsviçre, Avusturya ve İtalya oldu. İlk kez, Münih’te düzenlenen dünyanın önde gelen ticaret fuarı IFAT’ın Türkiye fuarında Kanada, Brezilya, Ukrayna ve Gana’nın da ilgisini büyük oldu. Yeni uluslararası partnerler arasında Federal Alman Atık, Su ve Hammadde Yönetimi Endüstrisi Birliği (BDE), Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) ve Alman RETech Ortaklığı da yer aldı.

Fuarı destekleyen etkinlik programı çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Çevre Konferansı IREMCON, “Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele ve Atık Yönetiminde Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi” başlığı altında, ilk kez IFAT Eurasia'nın bir parçası olarak gerçekleşti. Diğer bir yenilik de Alıcı Heyeti programıydı. Türkiye Ekonomi Bakanlığı’nın bu girişimi, çözüm sağlayıcıları ve çözüm arayanları hedeflenen şekilde bir araya getirdi.

Bir sonraki IFAT Eurasia, 2021 baharında İstanbul'da gerçekleşecek.