6. Türkiye Çevre Durum Raporu Yayımlandı

24 Şubat 2021 Dergi: Mart-Nisan 2021

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dört yılda bir hazırlanan ‘Türkiye Çevre Durum Raporu’nun altıncısı yayımlandı.

Karar vericilere yol göstermek; ait olduğu döneme dair genel bir bakış açısı sağlamak, çevrenin mevcut durumunu ortaya koymak ve kendisinden önceki ve sonraki dönemlerin karşılaştırmasını yapmak gibi amaçlara hizmet etmek için hazırlanan ‘Türkiye Çevre Durum Raporları’nın ilki 1997 yılında “Türkiye’nin Çevre Atlası” adıyla yayımlanmıştı ve gelinen süreçte 6’ncısı hazırlandı.   

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerinin yanı sıra; başta Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olmak üzere diğer kurumlar da Raporun hazırlanmasında önemli bilgi ve veri sağlayıcıları oldu.

2016-2019 yıllarını kapsamakla birlikte raporda bazı sektörler için 2014 ve 2020 yıllarına dair veri ve bilgiler de içeren “6. Türkiye Çevre Durum Raporu” kitabının basımı ve dağıtımı gerçekleştirildi.

Raporda, ülkemizde çevre durum raporlama çalışmaları ile genel bakış bölümlerinden sonra sırasıyla; Hava, İklim Değişikliği, Su ve Atık Su Yönetimi, Atık, Kimyasalların Yönetimi, Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik, Arazi Kullanımı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal Yapı ve Gerçekleştirilen Çalışmalar ve son olarak da Çevresel Harcamalar ve Mali Sorumluluk Sigortası başlıkları yer alıyor.

6. Türkiye Çevre Durum Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı