Header Reklam
Header Reklam

ISWA Uluslararası Katı Atık Yönetimi Birliği’nden COVID-19 Pandemi Tavsiyeleri

29 Nisan 2020 Dergi: Mayıs-Haziran 2020
ISWA Uluslararası Katı Atık Yönetimi Birliği’nden COVID-19 Pandemi Tavsiyeleri

ISWA tarafından COVID-19 sürecinde atık yönetimine ilişkin profesyonellere ve yerel yönetimlere yönelik bazı tavsiyeler yayımlandı. Uluslararası Katı Atık Yönetimi Birliği (ISWA-International Solid Waste Association) tarafından hazırlanan “Waste Management During the Covid-19 Pandemic / ISWA Recommendations” başlıklı belge, Türkiye’de daha fazla ilgilinin istifade etmesini sağlamak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi gerçekleştirilerek hazırlandı.

Belgede ISWA, COVID-19 salgın dönemi boyunca atık yönetimi için üç genel önceliği göz önünde bulunduruyor. Bunlar:

1. Ülkeler, Eyaletler ve Şehirler; atık yönetimi, geri dönüşüm hizmetleri, işleme ve bertaraf tesisleri hizmetlerinde kesinti yaşanmayacağını ve uygun olmayan atık yönetimi kaynaklı olarak halk sağlığı için herhangi bir ekstra risk oluşmayacağını temin etmelidirler. Özellikle atık toplama işlerinde yer alan atık yönetimi personeli, ek önlemler almalı ve atık akımları ve/veya ekipman nedenli herhangi bir potansiyel enfeksiyondan korunmak için sağlık ve güvenlik prosedürlerini sağlamalıdır.

2. Çapraz bulaşma ve enfeksiyonlardan kaçınmak için geri dönüşüm faaliyetleri yeniden düzenlenmelidir.

3. Yoğun sağlık hizmetinden kaynaklı artan tıbbi atık miktarları; daha fazla enfeksiyon ve kirlilik riski oluşturmadığından emin olmak için güvenli bir şekilde işlenmelidir (arıtılmalıdır).

Marmara Belediyeler Birliği’nin Türkçe’ye çevirerek sunduğu çalışmalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ISWA COVİD-19 TAVSİYELERİ

ISWA COVİD-19 TAVSİYELERİ ÖZET