Header Reklam
Header Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. İşbirliğiyle IBM ve Vodafone Türkiye'nin işbirliğinde 'Akıllı Ulaşım' Projesi İstanbul'da başladı

24 Temmuz 2012 Dergi: Mayıs-Haziran 2012

Daha az kuyruk; daha ferah ulaşım!

 

IBM Türk ve Vodafone Türkiye?nin, "Akıllı Şehirler" Araştırma ve Geliştirme Bütçesi kapsamında desteklenen projede, IBM'in veriyi işleme ve analiz etme çözümleri, Vodafone'un mobil haberleşme teknolojileri deneyimi ve Ulaşım A.Ş.'nin analitik ve ulaşım konusundaki bilgi birikimi bir araya getirildi. İstanbul nüfusunun gerçek zamanlı günlük hareketliliği ve yoğunluğunu mevcut toplu taşıma ağı girdileri eşliğinde analiz etme temeline dayalı proje sayesinde, toplu taşımada daha etkin planlama yaparak, toplu taşıma akışını bizzat vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine göre optimize etmek hedefleniyor.

Projenin Ekim 2011'de başlayan hareket verileri analizi aşaması Nisan 2012'de finalize edildi ve Vodafone'un mobil iletişim teknolojileri aracılığıyla sağladığı verilerle İstanbulluların seyahat başlangıç-bitiş noktaları IBM tarafından geliştirilerek Ulaşım AŞ.'ye teslim edildi. Bu verilerin, toplu ulaşımı optimize etmek için Ulaşım A.Ş. tarafından işlenmesi ve İBB?nin rota ve elektronik kart verileriyle eşleştirilmesinin ardından İstanbulluların yaşam alışkanlıklarına daha iyi hizmet eden bir toplu taşıma stratejisi oluşturulması amaçlanıyor. Bu yolla, her gün trafikte uzun saatlerini geçiren İstanbulluların, yaşam alışkanlıklarıyla paralel toplu taşıma hizmetlerine yakınlaşmaları bekleniyor.

 

"İstanbullulara daha iyi ulaşım hizmetleri sunmak için yaptığımız işbirliği çok kıymetli!"

 

Dünyada kendini ispatlamış bilişim ve iletişim şirketleriyle işbirliği sayesinde İstanbullulara daha iyi ulaşım hizmetleri sunmak üzere çalıştıklarını dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Ömer Yıldız basın toplantısında şöyle konuştu: "Ulaşım A.Ş. olarak doğru ve yerinde verilmiş ulaşım kararlarıyla yolculuk sürelerini kısaltmak, yürüme mesafelerini azaltmak ve hizmet seviyelerini eşit şekilde dağıtmak üzere çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda minimum sürede, konforlu, herkese eşit hizmet veren, doğru ücret tarifeleriyle, hatları kolay öğrenilebilir, sıkışıklık sorunlarından arındırılmış bir toplu ulaşım hedefliyoruz. Vodafone Türkiye ve IBM Türk ile yaptığımız işbirliği bu hedefimize ulaşma yönünde önemli bir katkı sağlayacak". Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "1950?de dünya nüfusu 2 milyar; nüfusu 10 milyonu aşan mega şehir sayısı 2 iken, bugün dünya nüfusu 7 milyarın üzerine çıkmış ve mega şehirlerin sayısı 22?ye yükselmiştir. Nüfusu 500 bin civarında olan şehirlerde otobüs destekli özel otomobil kullanımı, ulaşım için yeterli olabilir. İstanbul gibi mega şehirlerde ise böyle bir çözüm sürdürülebilir değildir. Çözümü, metro gibi sıkışıklık etkilerinden arındırılmış yüksek kapasiteli toplu ulaşım sistemlerinde aramak gerekir. Bir metro hattı 20 şeritli otoyol trafiğine eşit yolcu taşıyabilir. Metro yatırımlarına karar verip yerini doğru belirlemek, geri dönüşlerini ve mali analizlerini doğru hesaplayabilmek için hem mevcut ulaşım alışkanlıklarının hem de gelecekteki taleplerin doğru tahmin edilmesi büyük önem taşır. Bu konuda İstanbul Ulaşım A.Ş.'de birçok farklı ortamdan toplanan verilerin analiz çalışmaları yürütülmektedir. Vodafone Türkiye ve IBM Türk işbirliği ile yürüttüğümüz çalışma da bu kapsamda yer almakta ve İstanbullulara daha iyi hizmetle, yatırımları doğru planlamayı ve İstanbulluların yolculuk kalitelerini arttırmayı hedefliyoruz".

 

"İstanbul Hareket Halinde, İstanbulluların yaşam kalitesini arttıracak"

 

"Dünyadaki büyük kentlerin çoğunda ulaşım sistemleri 21. yüzyılın ihtiyaçlarına hizmet etmek için yetersiz kalıyor. Öte yandan, yeni yollar yapmak ya da yeni şeritler açmak da tüm sorunları çözmeye yetmeyebiliyor, dolayısıyla alternatiflere yönelmek gerekiyor" diyen IBM Türk Genel Müdürü Michel Charouk şöyle konuştu: "Kentlerde daha iyi çözüm modelleri oluşturulabilmesi için analitikten ve akıllı sistemlerin avantajlarından faydalanmak gerektiğine inanıyoruz. IBM 4 yıldır çeşitli ülkelerde 2.500'ü aşkın akıllı şehir projesi gerçekleştirdi. Bu çözümlerle gördük ki örneğin; ulaşım alanında; toplu taşım araçlarından, trafik sıkışıklığı yönetimine kadar pek çok alanda daha isabetli kararlar verilebiliyor, acil durum yönetimleri kolaylaşıyor. Fiziksel ulaşım altyapılarına, teknoloji ve zekayı entegre etmek, kapasiteleri geliştirebileceği gibi, ulaşım sistemlerimizi güvenli ve daha verimli hale de getiriyor. Teknolojinin hepimize dokunan 'akıllı' çözümleri nasıl hayata geçirebildiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi İstanbul Hareket Halinde projesidir. İstanbul Hareket Halinde ile İstanbul'un pek çok duruma ve ihtiyaca cevap verebilen ulaşım çözümlerine kavuşmasının önü açılacaktır. IBM olarak, İstanbulluların yaşam kalitesini arttıracak böyle bir projenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyuz". 

IBM Genel Müdürü Michel Charouk, konuşmasında, IBM'in analiz yeteneği ve veri madenciliği alanındaki birikimini kullanarak ortaya atılan İstanbul Hareket Halinde projesiyle yolcuların ve hareketlerinin anlık olarak takip edilebileceğini,

İstanbulluların hangi yerlerde hangi ulaşım araçlarını kullandıklarının daha gerçek zamanlı olarak gözlemlenebileceğini dolayısıyla da trafik ilk defa nerede sıkışacağının önceden öngörülebileceğini söyledi.

 

 

 "Vodafone Türkiye, İstanbul'un sürdürülebilir geleceği için 'm-Şehir' uygulamalarını devreye alıyor"

 

Mobil iletişim teknolojileri aracılığıyla Türkiye'de daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı hedeflediklerinin altını çizen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray da yaptığı açıklamada, "Mobil iletişim tabanlı akıllı yaşam teknolojilerinde sahip olduğumuz bilgi birikimini toplumun yaşam kalitesini iyileştirmede kullanmak ve tüketicilerin gündelik yaşamlarını olumlu şekilde etkilemek öncelikli hedefimiz" dedi. Timuray sözlerine şöyle sürdürdü: "Mobil teknolojiler doğru şekilde kullanıldığında klasik faydalarının ötesinde bireylerin yaşam kalitesine somut katkı sağlamaktadır. Özellikle mobil iletişimin toplum hayatı üzerinde daha etkin hale gelmesine olanak sağlayan M2M teknolojilerinin yaygınlaşmasına paralel olarak, günümüzde sağlık, eğitim, finans gibi pek çok farklı alan; gelecekte hayatımızın ve iş yapış süreçlerimizde önemli yer tutacak olan, "akıllı" sistemlere entegre hale gelmektedir. İstanbul Hareket Halinde projesi, Vodafone Türkiye ve IBM Türk'ün birlikte uygulamaya koyduğu ve Türkiye'deki ulaşıma yönelik ilk akıllı uygulama olması açısından kıymetli bir projedir. İş ortaklarımız ile birlikte birikimimizi 'sürdürülebilir' İstanbul için biraraya getirmekten mutluluk duyuyor, projenin diğer metropollere de örnek olacağına inanıyoruz". İstanbul hareket halinde projesi öncesinde anketler aracılığıyla verilerin toplandığını bildiren Timuray, projenin sağlıklı bir analiz yapıp hayata geçirmek için yeterli olduğunu belirtti. Timuray, 18 milyonluk abonesi olan bir temsiliyeti ve gerçek zamanlı bilgiyi içerdiğini ve oldukça yeterli bir veri tabanı olduğunu sözlerine ekledi.

 


Etiketler


Slider Altına