Header Reklam
Header Reklam

11. eTürkiye (eTR) Ödülleri sahiplerini buldu

24 Ocak 2014 Dergi: Kasım-Aralık 2013

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, e-Güven A.Ş.’nin ana sponsorluğunda düzenlenen  “11. eTürkiye (eTR) Ödülleri”nde kazananalar belli oldu. Ödüller, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Törende konuşan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, siber güvenlik konusunun önemli olduğunun altını çizerek, “Bu alandaki gelişmelerin özel hayat açısından getirdiği sıkıntılar var. Bu alandaki gelişmelerin düzenlemeleri iyi yapılamazsa, kişi hak ve özgürlükleri açısından çok önemli sıkıntılara ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere insanların hayatını karartma noktasında bir kısım kötü niyetlilere fırsat verdiğini ifade etmek isterim” dedi.

 

Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde rekabeti arttırıcı, bilgiye dayalı, e-Hizmetlere odaklanmış dönüşümü hızlandırmak amacıyla oluşturulan eTR Ödülleri’nin 11. Toplantısına; TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, E-Güven Genel Müdürü Can Orhun ve diğer konuklar katıldı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek törende yaptığı konuşmada, aile reislerinin bir zamanlar cebinde faturalarla gezdiğini, para yatırmak için kuyruklara girdiklerini hatırlatarak, "Vatandaşın kendisine hizmete mükellef devletten şikayeti siyasi partilerin en başında geliyor. Yeter söz milletin', sözlerin nereden nereye geldiğine bakın. Ondan sonra bu duaların arkasında ne gibi çileler yattığına bakın. Bugün bunlar büyük ölçüde azaldıysa, bunun en önemli sebebi bu yöndeki çalışmalar, değişim, dönüşümdür" ifadelerini kullandı.

Çiçek, eğitim, sağlık hizmetleri bakımından siber güvenlik konusunun önemli olduğunun altını çizerek, "Bu alandaki gelişmelerin özel hayat açısından getirdiği sıkıntılar var. Bu alandaki gelişmelerin düzenlemeleri iyi yapılamazsa, kişi hak ve özgürlükler açısından çok önemli sıkıntıları, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere insanların hayatını karartma noktasında bir kısım kötü niyetlilere fırsat verdiğini ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ise, bilgi toplumu olmak için zihin değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bir hizmet elektronik ortamda verilmeye başladı. Sonradan diyor ki ne olur olmaz 'sen vatandaş, gel şu kağıtları doldur, imzala, makbuzu da al' tekrar başa sarıyoruz, fiziki ortamda hizmet vermeye devam ediyoruz. Kamunun gücünün elden gideceği endişesidir. Kamu eğer vatandaşla karşı karşıya geldiğiniz zaman ortaya çıkar. Vatandaşı görmezseniz, sanal ortamda belgeler gidip gelirse fiyakamız azalır. Bu da bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç gösteriyor" diye konuştu.

Aile kavramına yeni bir birey daha geldiğini söyleyen Yıldırım, internet ve cep telefonunun aile kavramı içine girdiğine dikkat çekerek şunları dedi: "Bilgi toplumu hedefimize doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. En büyük tehdidimiz öngörüleri, zaman planlaması yapamıyoruz. 3 yıllığına hedef koyuyoruz. Altı ay sonra hedefi düzeltmek zorunda kalıyoruz. İşte bu da bilişimin sanallığından kaynaklanıyor. Bizim için zaman gündür, aydır, yıldır. Bilişimde zaman saniyenin yüzde biri, binde biridir."

Bakan Yıldırım, yöneticilerin söylediklerini daha dikkatli söylemek zorunda olduklarını kaydederek, Türkiye 2023 yılı hedeflerine ulaşmak istiyorsa bilgi toplumunun bunun merkezi olması gerektiğini belirtti. E imzayı 2004 yılında gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yıldırım, daha fazla gelişmenin yaşanmasını beklediklerini ifade etti. Siber güvenliğin ülke güvenliği kadar önemi olduğuna dikkat çeken Bakan Yıldırım, Estonya, Gürcistan, İran gibi ülkelerde bunun örneklerini gördüklerini aktardı.

“e-Devlet projeleri ile kamu hizmetlerinin daha ucuz, hızlı ve etkin şekilde sunulabilmesi, kamuda tasarruf ve verimlilik artışına önemli katkı sağlayan bir unsurdur diyen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz da şöyle konuştu: “e-Devlet, iş yapış biçimlerini dönüştürerek ve sorunlar henüz büyümeden müdahaleye imkan sağlayarak verimliliği yükseltiyor ve sonuçta kamu kaynaklarının israf edilmesinin önüne geçiyor. eTR Ödülleri’nin projelerin tanıtımı ve farkındalık yaratma konusunda önemli bir girişim olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla eTR Ödülleri için aldığımız her başvurunun, yeni geliştirilen her projenin bilgi toplumuna dönüşüm yolunda çok önemli katkı sağladığına inanıyoruz. Dijitalleşme ile daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısına ulaşmak, ekonomik ve sosyal bir değer yaratmak ve nihayetinde devlete duyulan güveni artırmak hedeflenmektedir. Kamuda değer yaratma süreçlerine bireylerin ve sivil toplum örgütlerinin katılabilmesi bu hedeflere ulaşmak açısından önemlidir. Bunu sağlamak için ise vatandaşların politika seçenekleri arasında tercihlerini belirtebilecekleri, katılımcılığı gerçek anlamda artırmaya yönelik diyalog kanalları ve açık yönetişim modellerine gerek duyulmaktadır. Teknolojiyi, kamuda daha iyi ve verimli iş yapmanın ötesinde; yenilikçilik, sorun çözme ve halkın kamu politikalarına katılımı için kullanma gereği ortaya çıkmaktadır."

TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, eTR Ödülleri’nde yarışan her projenin, Türkiye’nin daha rekabetçi bir ekonomik yapıya ulaşması ve geleceği için önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa Birliği, e-Devlet Kıyaslama Raporu’nu yayınladı. Rapordaki şu olumlu değerlendirmelerden memnunluk duyduk. e-Devlet hizmeti sunan sitelere online erişilebilirlik oranları bakımından Türkiye % 81 ile % 74 olan AB ortalamasının üzerinde yer aldı. E-devlet hizmeti sunan sitelerin online kullanılabilirlik oranları bakımından ise ülkemiz % 75 ile % 70 olan AB ortalamasını geçti. Bu başarının devamı için, TÜSİAD’la birlikte Türkiye Bilişim Vakfı olarak biz, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”.

Kamu verisinin kullanımı konusuna da dikkat çeken Faruk Eczacıbaşı şöyle devam etti etti: “Eğer devlet, elindeki kamu verisini; kamuoyuna, girişimciye, araştırmacıya, bilim adamına ne kadar bol sunarsa, ne kadar çok açarsa vatandaşın, bundan yararlanma şansı da o kadar artar. Oysa bugün ülkemizde kamu verileri sadece kamuya ait ve kamu kurumları arasında bile paylaşımı sorunlu. Bu durum, Türkiye’de e-dönüşümün başarıya ulaşmasının önünde bir engel teşkil ediyor. Dünyada devletler daha açık, daha saydam, daha paylaşımcı adımlar atarken, Türkiye’nin, kamu verilerini paylaşmayan, saydamlıktan uzak bir tavrı sürdürmesi mümkün olamayacak. Bu konuda bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Kamu sektörü-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının el ele vererek, ortak bir platformda buluşmamız gerekiyor. Bu adım, kamu verisinin, vatandaşa açılmasıdır. Açık Veri, ülkemizde oluşmakta olan Büyük Veri’yi ülke ve vatandaş yararına daha verimli kullanmamızı sağlayacak bir anahtar. Önümüzdeki yıllarda, kamunun, vatandaşla henüz paylaşmadığı verileri vatandaşa açmasıyla ortaya çıkacak veri hazinesinin, yepyeni eTR projeleriyle değerlendirilmesini; bunların, milyonların yaşamının, sosyal ve ekonomik olarak önemli oranda iyileşmesini sağlayacak projeler olmasını diliyorum”.

 E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun da bilgi toplumuna dönüşüm yolunda, Türkiye için değer taşıyan organizasyona e-Güven olarak ana sponsor rolüyle verdikleri destekten ötürü çok mutlu olduklarına vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Bilişim teknolojileri hızlı gelişimini sürdürmekte, insanların ve toplumların hayatına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu paralelde, Türkiye’mizi küresel rekabette de bir adım daha ileriye taşıyacak ve verimliliği ülkemiz geneline yayacak olan itici güç bilişim teknolojileridir. E-Güven olarak biz de, bu gücün bir parçası olmaktan son derece gururluyuz. Bilgi toplumu ve e-devlet gibi kavramların ortak paydada olduğu ve başarılı e-devlet projelerinin ödüllendirildiği bu özel organizasyonda, e-dönüşüm uygulamalarının altın anahtarlarından biri olan “e-imza”ya yani elektronik imzaya da değinmemiz çok yerinde olacaktır. 2004 yılında çıkan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile hayatımıza giren ve ıslak imzayla aynı hukuki sonucu doğuran e-imza; temelde ıslak imzayla yapılan işlemlerin zaman ve mekandan bağımsız olarak,  elektronik ortamda yapılmasını sağlayan yüksek güvenlikli bir teknolojidir. Bu sayede hem hizmet veren hem de hizmet alan için zamandan ve maliyetten çok önemli kazanımlar sağlamaktadır. E-Güven’in Türkiye’deki ilk elektronik imzayı ürettiği 2005 yılından bugüne kadar 900 binden fazla e-imza üretilmiş ve hem kamu hem de özel sektördeki uygulamalarda kullanılan e-imzaların önemli bir bölümü, e-Güven tarafından üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Mobil imzayı da ülkemizde hayata geçiren ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olarak, son dönemde e-imzanın kilit rol üstlendiği, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve e-fatura gibi yeni uygulamaların artıyor oluşunun da e-dönüşümün hızlanarak yaygınlaşması adına büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz”.

Konuşmaların ardından, “Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler”, “Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler”, “Kamudan Kamuya e-Hizmetler” ve ”Yerel Yönetimler” kategorilerinde finale kalan 24 projeden kazananlar, jürinin yaptığı elektronik oylama ile belirlendi. 

 

11. eTR Ödülleri'ni Kazananlar

 

Kamu Kurumlarına Yönelik Kategoriler

-       Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler:

“Dışişleri Bakanlığı - e-Vize”

 

-       Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler:

“Ekonomi Bakanlığı - Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)”

 

-       Kamudan Kamuya e-Hizmetler:

“Sosyal Güvenlik Kurumu – Görüntü Paylaşım Projesi”

 

 

Yerel Yönetimlere Yönelik Kategoriler

-       Büyük Ölçekli Belediye:

“Kocaeli B. B. Su ve Kanalizasyon İdaresi – Mobil Arıza Takip Sistemi”

 

-       Orta Ölçekli Belediye:

“Yalova Belediyesi – Zamandan ve Mekandan Bağımsız Kamu Yönetimi (ZAMBAK)”

 

-       Küçük Ölçekli Belediye:

“Seferihisar Belediyesi – Seferipazar e-Ticaret” 

 

 Öte yandan,  geçtiğimiz yıl başlatılan ve önceki yıllarda eTR ödülü almış projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi kapsamında TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından verilen “En İyi Gelişim Gösteren Proje” ödülüne “Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü – Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi” projesi ile sahip oldu.

Bu kategorilerin dışında modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk gibi ilkeleri benimsemiş uygulamalar arasından projesiyle TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından “Özel Ödül” “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Ceylanpınar Sulama Projesi’ne verildi.

 

 


Etiketler


Slider Altına