Polielektrolitte İşlem Maliyeti

24 Aralık 2009 Dergi: Eylül-Ekim 2009

Günümüzde Polielektrolitler; atıksu ve içme suyu arıtımı başta olmak üzere tekstil, kağıt, tarım, petrol, madencilik ve daha birçok sektörde geniş kullanım alanına sahiptirler. Polielektrolitlerin özellikle atıksu ve içme suyu arıtımında vazgeçilmez bir rolü vardır ve bu tesislerin işletmesinde de en önemli maliyet unsurunu teşkil ederler. Bu nedenle gerek atıksu ve içme suyu arıtmada gerekse diğer kullanım alanlarında doğru polielektrolitlerin seçilmesi ve uygulanması önem taşımaktadır.

 

Polimer seçiminde maliyetin hesaplanmasında kullanılan metot da önem taşımaktadır. Bu konuda ülkemizde geçmişte salt fiyata dayanan değerlendirmeler yapılmış ve yüksek miktarda katkı maddesi ihtiva eden polimerlerle netice alınmaya çalışılmıştır. Halen de bu politikayı izleyen üretici ve distribütörler mevcuttur. Günümüzde bu metodun sonuç vermediği ve tam aksine işletme maliyetlerini yükselttiği gerçeği birçok son kullanıcı tarafından artık açıkça görülmektedir.

 

Polielektrolit maliyetlerinin hesaplanmasında doğru ve güvenilir yol; 'İşlem Maliyeti'dir. Memnuniyetle görmekteyiz ki günümüzde polielektrolit maliyetinin hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde, ürünün performansını esas alan 'İşlem Maliyeti Sistemi'ni uygulayan belediyelerin ve özel sektör kuruluşlarının sayısı giderek artmaktadır. SNF Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor ve bu konuda son kullanıcıları bilgilendiriyoruz ve bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz kalkındıkça, geliştikçe ve bilinç seviyesi attıkça salt fiyata dayanan değerlendirmelerin tamamen terk edileceği ve performansa dayalı değerlendirmelerin öne çıkacağını söyleyebiliriz.

 

Bir diğer önemli hususta araştırma ve geliştirmeye verdiğimiz önemdir. SNF bünyesinde mevcut AR-GE grubu teknik elemanları teknolojiyi çok yakından takip etmekte ve Polielektrolit üretimi konusundaki yenilikleri gene bünyesindeki proje grubu teknik elemanları kanalıyla mevcut ve tasarım halindeki tesislerinde süratle uygulamaktadır. AR-GE grubu ve Teknik Destek grupları son kullanıcı taleplerini karşılamak amacıyla sürekli olarak yeni ürünler geliştirmekte ve bu ürünlerin endüstriyel alanlardaki uygulama sonuçlarını son kullanıcılar ile birlikte izlemekte ve değerlendirmektedirler.  

 

SNF, polielektrolitte dünyada ve Türkiye'de 2008 yılında çok başarılı çalışmalara imza attı, dünyada ve Türkiye'de lider üretici ve tedarikçi oldu. Başarımız 2009 yılında da sürmektedir. 2008 yılında SNF'in yıllık üretimi 310.000 tonu aşmış bulunmaktadır. SNF Türkiye olarak, Türkiye pazarındaki payımız 2008 yılında % 60'ı aşmıştır. 2009 yılında bu seviyelerin de üzerine çıkacağımızı ümit ediyoruz. Başarımızın sırrı ürünlerimizin kalitesi, yüksek stok seviyemiz, zamanında teslimat, teknik destek, Ar- Ge ve sözüne güvenilir bir ekip olmamızda yatıyor.

 


Etiketler


Slider Altına