Header Reklam
Header Reklam

Yeni yılla beraber aydınlatmayı daha çok konuşuyor olacağız...

18 Aralık 2015 Dergi: Kasım-Aralık 2015

Enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olarak, yerli yenilenebilir enerji kaynaklarımız yanında “enerji tasarrufu”nu da başlı başına bir kaynak olarak değerlendirmeliyiz. Özellikle enerjinin en fazla tüketildiği alanlarda tasarruf tedbirlerini maksimum seviyede hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunlardan biri de -yani enerjinin en fazla tüketildiği alanlardan biri de- aydınlatma sektörü. Ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisinin %20’si aydınlatma sektöründe tüketiliyor. Bu oran oldukça yüksek bir oran.

Aydınlatma sektöründeki bu yüksek oranın temel nedeni geleneksel akkor flamalı lambaların kullanılması. Ancak hükümet, 2008 yılında Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının bir ay içinde kendi sorumluluklarındaki yerlerde mevcut akkor flamanlı lambaları, yaklaşık 5 kat dahatasarruflu kompakt floresan lambalarla değiştirilmesi zorunluluğu getirdi. Bu doğrultuda ülke genelinde yapılan uygulama sonucunda Enerji Bakanlığı yetkilileri şu bilgileri açıklamıştı: “Toplam 1.828.742 adet ampul çıkarılarak yerine 1.758.954 adet verimli lamba takıldı. Satın alınan verimli lambalar için ödenen 11,5 milyon lira, sadece 101 günde geri kazanıldı. Elektrik giderindeki azalma ile bütçeye yılda 41 milyon lira katkı sağlandı”.

Buradan da anlaşılacağı gibi, alınan bir kararın kuvvetle uygulandığında nasıl başarı elde edilebildiği ortada.

Öte yandan aydınlatma sektörünün ana alanlarından biri olan ve belediyeleri de doğrudan ilgilendiren Genel Aydınlatma Tüketim Bedelleri, Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanırken, 30 Mart 2013'te yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile yeniden düzenlendi. 

Düzenlemeyle, 31 Aralık 2015'e kadar, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanması kararlaştırıldı. Bakanlar Kurulu’na bu süreyi 2 yıla kadar da uzatma yetkisi de verildi. Bakanlar Kurulu Kararı ile bu süre uzatılmadığı takdirde, 2016 yılından itibaren, genel aydınlatma giderlerinin bedeli belediyelerin kendileri tarafından dağıtım şirketlerine ödenecek.

Görülen o ki; LED teknolojilerinin de hızla girdiği aydınlatma sektörünü önümüzdeki yıldan itibaren daha çok konuşuyor olacağız.

Yeni Yıl’da herkese; Sağlık, Mutluluk ve Huzur Dolu Günler Diliyorum.Slider Altına