Header Reklam
Header Reklam

Yeni Yıla Yeni Büyükşehirlerimizle Giriyoruz!..

26 Aralık 2012 Dergi: Kasım-Aralık 2012
Yerel yönetimler açısından bu yılın en önemli konusu kuşkusuz Büyükşehir Yasası’nda yapılan değişiklik oldu. 
“On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, TBMM İçişleri Komisyonu ve Genel Kurul’da hararetli tartışmalar arasında kabul edilerek, yılın son günlerinde, 5 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, büyükşehir sayısı 16’dan 29’a çıktı. Ancak fiili uygulama, 2014’ün Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle birlikte hayata geçecek. 
Dolayısıyla önümüzdeki yıl da bu konuyu konuşuyor, değerlendiriyor olacağız… Kim bilir yerel seçimlerin öne alınmayıp 2014’te yapılıyor olmasının da konunun eksi-artı daha iyi anlaşılması adına biz vatandaşlara faydası olacaktır…

Öte yandan kentsel dönüşüm de hep gündemimizde olacak… Bu kadar çok uçlu bir konuyu, iyi işleyen bir sisteme bağlamak ve yönetmek, elbette içinde çetin zorlukları da barındırıyor. Ancak kararlılıkla bu işe başlanmış olması ve bir milat oluşturulması da önemli bir başarı… Bundan sonra artık hepimizin beklentisi ortak akıl ve uzlaşmanın egemen olduğu doğru adımların atılmasıdır…     
Bu konuda, ortak aklın ve uzlaşmanın arandığı pek çok toplantıdan birini de geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Yerel Yönetimler Merkezi gerçekleştirdi. “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Yönetim Süreci Projesi” kapsamında düzenlenen toplantının “Nasıl bir kentsel dönüşüm?” başlıklı sonuç bildirgesinde önemli değerlendirmelere yer veriliyor. Birkaçı şöyle:
  • “Kentsel dönüşüm projelerinde “rant”ın kamu yararı doğrultusunda değerlendirildiği;
  • Kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan vatandaşların barınma (konut) hakkının gözetilmesi gereken bir değer olarak benimsendiği;
  • Siyasi baskılardan arındırılmış, akçalı kaynaklara sahip olan, kentsel dönüşüm sürecini yöneten, denetleyen, yönlendiren ulusal ve yerel ölçekli kentsel dönüşüm birimlerinin örgütlendiği;
  • Kentsel dönüşüm projelerinde kurumlar arası işbirliğinin ve veri paylaşımının sağlandığı, ar-ge çalışmaları ile güvenilir yapı ve yerleşim alanlarına yönelik düzenlemelerin yer aldığı;
  • Halkın temsilcilerinden oluşan yerel yönetim meclislerinin kentsel dönüşüm sürecinde aktif rol aldığı ve sorumluluğu paylaştığı;
  • Kentsel peyzajın, kent silueti ve kent estetiğinin, kent ve bölgesel kimliğin korunduğu ve geliştirildiği;
  • Tarım alanlarının, ormanların, meraların ve sulak alanların, kıyıların, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin istisnasız korunduğu,
  • Kentsel dönüşüm projelerinin uzmanlardan oluşacak bir komisyon tarafından (inşaat, jeoloji, jeofizik, harita mühendisleri, şehir plancısı, mimar, peyzaj mimarı sosyolog, sosyal psikolog, aile ve sosyal politika uzmanı, değerleme uzmanı vb. gibi farklı mesleklerden oluşan) hazırlandığı, uygulandığı ve izlendiği;
Sonuç olarak yaşanabilir, güvenilir, sürdürülebilir yerleşim alanlarının üretildiği bir kentsel dönüşüm hedefimizdir”.

Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle…
Herkese mutlu yıllar diliyorum…


Etiketler


Slider Altına