Header Reklam
Header Reklam

Yeni İmar Kanunu yolda...

17 Mayıs 2013 Dergi: Mart-Nisan 2013
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Yeni İmar Yasası”na ilişkin taslak çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Bakan Erdoğan Bayraktar’ın basına yaptığı açıklamalardan öğrendiğimiz kadarıyla pek çok yeni düzenlemenin getirildiği İmar Yasa Taslağı’nın 2013 yılında yasalaşması bekleniyor.
Taslağa ilişkin kamuoyuna yansıyan önemli düzenlemeler özetle şöyle:

-Belediyelerin imar yetkileri önemli oranda bakanlığın bünyesine kaydırılıyor. İmar ve iskan ruhsatlarında belediyelerin yetkisi kısıtlanıyor. İmar yönetmelikleri belediyelerin değil Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kontrolünde olacak. Değişikliklerde de yetki bundan böyle bakanlıkta olacak. Ayrıca 5 yıl içinde kamulaştırılamayan arsalar da hak sahibine iade edilecek.
-Ruhsat kolay denetim zor olacak. Belediye ruhsatı gereken zamanda vermezse bakanlık devreye girecek. Buna karşılık sürekli denetim yapacak bir mekanizma kurulacak.Yeni sistemde ruhsat kolay alınırken denetim zor aşılacak.
-Konut satışlarında usulsüzlük yapan müteahhitlere ağır cezalar getiriliyor. Usulsüz satış yapan yapı müteahhitlerine bir yıla kadar yetki belgesinin iptali ve yüklü idari para cezaları gibi ciddi yaptırımlar getirecek.
-Daire satışlarında istenildiği gibi metrakere gösterme dönemi bitecek. Dairenin izdüşümünden, yalnızca duvarları çıkarak net metrekaresi belirlenecek.
-Müteahhitler projede brüt ve net metrekare alanlarını açık bir şekilde projede belirtmek durumunda olacak. Yeni kanunda daireyi satanla ve daireyi alan ruhsat eki onaylı mimari projeyi karşılıklı imzalayacak. Uygulamayla vatandaş nasıl ve hangi tipte konut aldığını bilecek. İmza sonrası projede değişiklik yapılması engellenecek. Taslak yasalaşırsa bina projelerinde bundan sonra dairelerin kapı numarası bile değişemeyecek.
-Kanun aynı bağımsız bölümü birden fazla kişiye satan, parsel malikiyle yaptığı kat karşılığı satış vaadi sözleşmesindeki hükümlere aykırı olarak yetkisinin olmadığı bağımsız bölümleri parsel sahibinin izni olmadan satanlara ağır cezalar getiriyor. Düzenlemeyle parsel malikinin veya satış vaadi sözleşmesi yaptığı kişilerin muvafakatını almadan ruhsat eki mimari projeyi veya bağımsız bölümlerin numaralarını, konum ve büyüklerini, teknik özelliklerini değiştiren, bağımsız bölümün yerini, konumunu, niteliğini, brüt, net alanıyla yapının ortak alanları bakımından ruhsat eki mimari projesiyle uyuşmayan maket, broşür, katalog hazırlayan, satış vaadiyle sözleşme hazırlayan, satış yapan müteahhide, çeşitli oranlarda idari para cezası verilmesinin önünü açacak.

Taslağın Meclis’in gündemine ne zaman geleceği henüz net olarak belli değil. 2013 yılı içinde gelmesi bekleniyor… O zamana kadar taslak üzerindeki çalışmalar da devam edecektir. Biz de takip ediyor olacağız.

Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle…


Etiketler


Slider Altına