Belediyelerden “GES” atağı

04 Eylül 2015 Dergi: Temmuz-Ağustos 2015

“Türkiye’nin gelişmekte olan sektörleri” kategorisindeki yerini her geçen gün sağlamlaştıran güneş enerjisi sektörü, sadece özel teşebbüslerin hareket ettiği bir alan da değil. Pek çok il ve ilçe belediyesi de elektrik enerjisi elde etme yolunda güneş enerjisi santrali kurdu ve kurmaya da devam ediyor. Peki, hangi belediyeler nasıl projelere imza attı? Belediye ve özel sektör başvurularında herhangi bir farklılık var mı? Kalkınma ajanslarının bu noktadaki desteği nedir? 

Bu sayımızda, sıraladığımız bu sorulara yanıt bulmak adına yola koyulduk ve “belediyeler ve güneş enerjisi santralleri (GES)” ikilisinin başrolde olduğu bir dosya hazırladık.

Türkiye’de güneş enerjisi sektörü kimilerine göre “emekliyor” kimilerine göre ise “artık adım atmaya başladı”. Gerçekten de sektör; bürokratik sıkıntılara rağmen son yıllarda hem kamu hem de özel sektör temsilcilerinin daha ciddi yaklaştığı, ayakları yere basan projelerin yapıldığı büyüyen bir sektör haline geldi. Öyle ki özel sektör yanında kamuda da özellikle belediyelerde pek çok GES projesi yapılıyor. Belediyelerin yaptığı GES projelerini incelediğimiz bu özel dosyada; “hangi projeler var, ne kadar güç üretiyorlar, proje paydaşları kimler, süreçler nasıl işliyor?” diye araştırdık.

“Süreç kamuda da aynı şekilde işliyor”

Özel sektörün, özellikle güneş enerjisi santrali lisans başvurusu sürecindeki bürokratik koşullardan sitem ettiğini biliyoruz. Pek çok platformda, bu süreçte hem zaman hem de hazırlanan dosya konusunda daha tasarruflu olunması gerektiği fikrini paylaşıyorlar. “Peki, bu durum belediyeler için de geçerli mi?” sorusuna yanıt almak için Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) ile temasa geçtik. Başvuru sürecinde herkes için şartların aynı olduğunu söyleyen Elektrik Piyasası Daire Başkan Vekili Ertuğrul Yıldız, “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesiyle ilgili olarak kamu kuruluşları, belediyeler, tüzel/özel kişi gibi ayrımlar olmamakla birlikte bütün başvurulara ilişkin süreç aynı şekilde işlemektedir” dedi.

Yani belediyeler isterlerse, tükettikleri elektriği, kuracakları güneş, rüzgâr enerji santralleriyle kendileri üretebilir, böylece yüksek faturalardan kurtulabilir hatta ihtiyaçlarından fazlasını da dağıtım şirketlerine satarak ek gelir sağlayabilirler. Yine Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne göre (02.11.2013) belediyeler, katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafı için santraller kurabiliyorlar. Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyelere ait olmak üzere küçük HES’ler de kurabiliyorlar.

İller Bankası da yenilenebilir enerji projelerini destekliyor…

Öte yandan belediye projelerinin en önemli finansal destekçisi İller Bankası da belediyelerin aydınlatma, arıtma, pompalama sistemleri vb konularda elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji projeleriyle karşılaması konusunda teknik destek ve kredi imkânı sunuyor. Banka, yerel yönetimlerin, park, bahçe, cadde ve sokak aydınlatmaları, belediyelere ait kültür merkezleri, sosyal tesisleri, bahçe ve otoparkları, sinyalizasyon ve güvenlik sistemleri, reklam panosu, otobüs durağı aydınlatmaları, pompa istasyonları ve arıtma tesislerinin enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması projelerine kredi desteği veriyor.

Banka, bu şekilde Türkiye'nin hidrolik, rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji kullanımını artırarak yerel yönetimlerin enerji sorunlarının çözülmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin bilgi veren İller Bankası Proje Dairesi Başkanlığı Yenilenebilir Enerji Proje Müdürü Erdinç Kapusuz, dış ticaret açığının önemli kısmını, enerji ithalatının oluşturduğu Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek şöyle diyordu: “Türkiye'deki hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal enerji santrallerinin son yıllarda hızla artmasına rağmen ülkenin kurulu gücü içerisindeki payı çok sınırlı kaldı. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması hedefiyle İller Bankası'nda Yenilenebilir Enerji Proje Müdürlüğü kurduk. Türkiye'de 2015 yılından sonra çevre ve sokak aydınlatmaları belediyelerin yükümlülüğünde olacak. Bu durumun yerel yönetimlere yansıtacağı ilave elektrik giderleri ile ilgili çözüm noktasında hazırlıklarımızı tamamladık. Belediyeler ve il özel idarelerini iş birliğine çağırıyoruz. Özellikle en çok ihtiyaç duydukları konularda proje hazırlıyoruz. Bu konuda teknik altyapı, yönetmelik ve şartname hazırladık. Tüm alanlarda iletim, dağıtım, sistemin kurulması ve planlaması, test çalışmaları ve projenin hazırlanması konusunda danışmanlık yapıyoruz. Teknik altyapı ve uzman personelimiz var. Ortak idarelerimize sağlayacağımız bu desteklerin tümü mevzuat kapsamında var. Bu uygulamaların gerçekleşmesiyle enerjide bağımlılık oranımız azalacak”.

Belediyelerin GES projeleri

İzmir Karşıyaka Belediyesi GES

Sektörde anahtar teslim proje sunan özel sektör temsilcilerinden CN Enerji Üretim Sistemleri ve Yönetimi A.Ş. Proje Müdürü Aktan Toygarlar ile konuştuk. İlk etapta İzmir Karşıyaka Belediyesi için yaptıkları güneş enerjisi santrali hakkında bilgiler veren Toygarlar, “Santral, İzmir Karşıyaka Örnekköy mevkiinde 8 bin m2 alan üzerine kuruldu. 493 kWp gücünde. Bu güç,  Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde düşünüldü. İzmir ve çevresindeki belediyelere örnek oldu. Proje tamamlandıktan sonra çevre belediyeler tarafından ziyaret edilerek konuyla ilgili Karşıyaka Belediye’sinin görüşü alındı. Bu sayede yeni projelerin oluşmasına da önayak oldu” dedi.  

Santral tanıtımının ardından, özel sektör tarafında belediyelerle bu tarz bir proje yapmanın avantajları ve dezavantajlarına değinen Aktan Toygarlar, şunları söyledi: “Aslında belediye ve kamu kuruluşlarıyla bu tarz yeni ve prosedürleri sık sık tıkanıklığa uğrayan işlerde çalışmak oldukça zordur. Ancak Karşıyaka Belediyesi takipçiliği ve gayretleriyle yanımızda olup bu tıkanıklıkları çözmekte bizlere yardımcı oldu. Kamu kuruluşu olmasının da avantajını kullanarak resmi prosedürleri hızlı bir şekilde geçmemiz konusunda desteklerini esirgemediler. Tabii ki resmi kurumlarla yapılan işlerle özel sektöre yapılan işler arasında ciddi farklılıklar oluşuyor. Resmi kurumlarda konuya hakim ve karar verme yetkisi olan bir muhatap bulmak sektörün yeni olması sebebiyle oldukça zor. Özel sektörde karşılaşılan problemler karşısında karar verme işlemi daha hızlı olduğu için işi yapan uygulayıcı açısından özel sektörle çalışmak çok daha avantajlı. Ayrıca kamu kurumlarıyla yapılan işlerde işe özel bir teknik ve idari şartname olması güneş enerjisi sektörünün de yeni olması nedeniyle zaman zaman tıkanıklıklara yol açıyor. Güneş enerjisi projelerinin günümüzdeki en büyük vakit kaybettiren kısmı olan ‘TEDAŞ Proje Onayı” kısmı uzadığı takdirde idari şartnamelerde öngörülen tarihlerde sıkıntılar yaşanabiliyor ve bu sıkıntıları kamu kurumlarına izah etmek oldukça zor oluyor. Ayrıca teknik şartnamelerde istenen bazı kriterler TEDAŞ tarafından istenilmeyebiliyor. Bu da sektörün gelişmekte olan yeni bir sektör olmasından kaynaklanıyor.”
Toygarlar, bir özel sektör temsilcisi olarak önümüzdeki dönemlerde tekrar bu tarz bir proje içinde olup olmayacaklarına dair de şunları söylüyor: “Firma olarak bizim kamu sektörüne yaptığımız diğer işlerde de karşılaşılan problemlerden dolayı, Karşıyaka Belediyesi gibi konuya hakim ve hızlı refleks verebilen kamu kurumları haricindeki kurumlarla iş yapmak konusunda tereddütlüyüz. Böyle bir konu olduğunda öncelikle ilgili kurumla görüşüp kendimizi tanıtıyoruz. Daha sonra bilgili kişiler varsa onlarla yaşanılabilecek problemlerle ilgili görüşüp ona göre hareket ediyoruz. Eğer karşımıza konunun detaylarına vakıf olmayan, kesinlikle böyle olur şeklinde yaklaşan bir sorumlu çıkarsa açıkçası o işlerden uzak duruyoruz.”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi GES Projeleri

Sümerpark, DİSTİ ve DİSKİ projeleri…

Son zamanlarda devreye aldığı ve projesine başladığı güneş enerjisi santralleriyle dikkat çeken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sürecin belediye tarafında kapısını çaldığımız kurum oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki tüm çalışmalarının ortak amacını şöyle açıklıyor: “Güneş ışınlarından en fazla yararlanan Diyarbakır'ı güneş enerjisinin kullanıldığı bir kente dönüştürmek; ekosisteme büyük zararlar vererek enerji elde eden termik santraller, barajlar ve HES’lere karşı doğa dostu alternatif enerji üretiminin yapılacağını göstermek”.

Bu bakış açısıyla yola çıktıklarını söyleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kent Mobilyaları ve Estetiği Şube Müdürü Cankut Yakut, bu doğrultuda ilk projelerinin “Sümerpark’ı Güneş Parkına Dönüştürme Projesi” olduğunu söyledi. 666 bin TL hibe desteği dâhil olmak üzere 2 milyon 346 bin liraya mal olan güneş enerji santralinin hizmete açılmasıyla, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda elektrikli tüm araçların enerji gideri santralden karşılanmaya başlandığını belirten Yakut, fazla gelen enerjinin de DEDAŞ’a satıldığını vurguladı. Santral için 2 bin adet fotovoltaik panel ve 17 adet inverter monte edildi. Yılda 800 MW'a yakın enerjinin üretileceği örnek santral sayesinde, yıllık 638.365 kg/a değerinde karbondioksit emisyonu da önlenmiş olacak.

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de (DİŞTİ) güneş enerji santrali kurmak için ilk adımı attıklarını söyleyen Cankut Yakut, santralin kapasitesinin 600 kWp olacağını dile getirdi. Sistemde kullanılacak 2 bin 400 adet fotovoltaik panel, oluşturulacak yarı açık otopark çatılarına yerleştirilecek ve böylece alan hem otopark olarak hizmet verecek hem de enerji üretimi yaparak DİŞTİ binasından hizmet alan vatandaşların yenilenebilir temiz enerji kullanmasını sağlanacak. Sümerpark GES gibi şebekeye bağlı olarak tesis edilecek santralle, yılda yaklaşık 950 MW enerji üretilmesi planlanıyor. Kullanım fazlası enerjinin ise DEDAŞ'a satışı hedefleniyor.           
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin güneş enerjisinde atacağı üçüncü adım ise DİSKİ Binası ve İçme Suyu Deposu’nda kuracağı santral olacak. DİSKİ Binası ve İçme Suyu Deposu’nun enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan proje, 1 milyon 245 bin 900 TL’ye mal olacak. GES Projesi’yle günlük 400, yıllık ise 640 bin kW’lık enerji üretilecek ve DİSKİ’nin yıllık 256 bin TL’lik elektrik faturası karşılanacak. DİSKİ Hizmet Binası ve İçme Suyu Deposu’nun yüksek enerji ihtiyacı hem sürekli ve kesintisiz kaynaklardan sağlanacak hem de enerji maliyetleri düşülecek. Maliyetlerin düşürülmesiyle uzun vadede kent halkına düşük maliyetli su hizmeti sunulacak.
Cankut Yakut yapılan ve yapılacak olan tüm projelerle aslında doğa dostu alternatif enerji üretiminin yapılabileceğini göstermek istediklerini söylüyor.Çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bölgede Yeşil Enerji Bölgesi imajının oluşmasını sağlamak istediklerini belirtiyor.

İzmir Karabağlar Belediyesi Bozyaka Pazaryeri GES

İzmir Karabağlar Belediyesi’nin AB Proje ve AR-GE Birimi tarafından hazırlanarak İzmir Kalkınma Ajansı’na  (İZKA) sunulan “Bozyaka Pazaryeri Yenilenebilir Enerji Projesi” kapsamında kurulan güneş enerji santrali faaliyete başladı. Karabağlar Belediyesi projeyle hem güneş enerjisinden elektrik üretiyor hem de yıllık 230 bin TL’lik kazanç sağlıyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, üretilen enerjinin belediyenin sosyal tesislerinde kullanılacağını ve önemli tasarruf elde edileceğini söyledi. Selvitopu, “İZKA tarafından kabul gören ve hibe desteğiyle yapımını gerçekleştirdiğimiz proje ile hem doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağız hem de yıllık yaklaşık 230 bin TL’lik kazanç sağlayacağız. 5 bin m2’lik çatıya güneş enerjisinden elektrik elde etmek için 321 kW’lık fotovoltaik güç sistemi kurulacak. Sistemle ayda 73 bin kilovatlık elektrik üretilecek. Üretilen enerjiyi belediyemizin sosyal tesislerinde kullanacağız ve önemli bir tasarruf da elde edeceğiz“ dedi.

İzmir Bornova Belediyesi GES

İzmir Bornova Belediyesi, güneş ışınlarıyla yıllık 150 bin liralık elektrik enerjisi üretecek 300 kW’lık fotovoltaik güç sistemini kurdu. Erzene Mahallesi’nde bin 250 güneş panelinin yerleştirildiği 7 dönümlük arazide çalışmaya başlayan sistem, ürettiği elektriği dağıtım şebekesine vermeye başladı. Proje sayesinde Bornova Belediyesi hizmet binalarının tamamında kullanılan elektrik enerjisi faturasının dörtte biri karşılanacak. Sistem, her yıl çevre kirliliğine neden olan 250 ton karbon salınımını engellemiş olacak. Bornova Belediyesi’nin, İzmir Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı kapsamında 1 milyon liralık hibe desteğinin de kullanıldığı fotovoltaik güç sistemi, yaklaşık 1 milyon 400 bin TL’ye mal oldu. Güvenlik kameraları ve alarm sistemleriyle korunan tesiste son teknolojiler kullanıldı.

İzmir Seferihisar Belediyesi Kapalı Pazaryeri GES

İzmir Seferihisar Belediyesi’nin Kapalı Pazaryeri’ndeki “Pilot Fotovoltaik Güç Santrali Kurulumu Projesi”, 2014 Mayıs ayı itibarıyla  tamamlandı. Belediye, 200 KW’lık bu fotovoltaik güç santraliyle yılda 310 bin kWh elektrik enerjisi üretecek ve yine yılda 125 bin TL elektrik tasarrufu sağlayacak. İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) alınan 880 bin Liralık hibeyle pazaryeri çatısı üzerine kurulan güç santrali, yılda ortalama 310 bin kWh enerji üretecek, böylelikle belediyenin ısıtması, soğutması ve aydınlatılması güneş enerjisiyle sağlanmış olacak. Sistem, 180 bin kg CO2 salınımını da engelleyecek.

Eskişehir Gürsu Belediyesi GES

Eskişehir Gürsu Belediyesi, 96 kWp kurulu güce sahip olan Orta Gerilim (OG) Şebeke’ye bağlı güneş enerji projesini devreye aldı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen ve Merk Solar tarafından kurulumu yapılan projenin hedefi, üretilen elektriğin tümünün dağıtım şirketi UEDAŞ’a vererek Gürsu Belediye Binası’nın elektrik faturasını sıfırlamak. Konumu itibarıyla proje, Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında üretim-tüketim noktalarının farklı olduğu ilk referans uygulama. Buna ek olarak yine Merk Solar tarafından Gürsu Belediye binasının önündeki parka kurulan 7 kW kurulu güce sahip çift eksenli tracker sistemi, parkın içerisinde yer alan güneş evinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Muğla Belediyesi GES


Muğla Belediyesi, 2010 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) sunulan 777 bin 255 TL bütçeli "Sonsuz Kaynağımız Güneş" isimli proje için %74 destek oranı ile 575 bin TL destek almaya hak kazandı. Projede şebekeye bağlı fotovoltaik Sistemin Kurulması ve Devreye alınması işi 564 bin 630 TL ihale edildi ve proje planlanandan daha düşük bir bütçe ile bitirildi. Projede en az 25 yıllık verimlilik garantili fotovoltaik güneş panelleri kullanıldı ve yatırımın geri dönüş süresi yaklaşık 6 yıl olarak hesaplandı. Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “ ‘Sonsuz Kaynağımız Güneş’ projesi ile ülkemizde henüz yaygın olarak kullanılmayan güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreterek hem Muğla’ya hem de ülke ekonomisine katkı sağladık. Çevreye zarar vermeden mezbaha tesisimizde ihtiyacımız olan enerjinin yarıdan fazlasını güneşten elde ettik. Muğla, ülkemizin diğer illerine göre güneşlenme süresi ve güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan bir kent. Bu enerji potansiyeline uygun projeler üretilmeli, desteklenmeli ve örnek alınmalıdır” dedi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi GES

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, güneş enerjisine dayalı fotovoltaik teknolojisinden faydalanarak, hizmet binasının elektriğinin % 20’sini üretmeyi hedefliyor. İklim değişikliğinin en büyük nedeni, fosil yakıtların kullanımı sonucu açığa çıkan karbon salınımı. Bu projeyle yenilenebilir enerji kaynağı kullanılarak 49 bin 646 kilogram karbondioksit salınımının önüne geçildi. CO2 salınımının azaltılması ile binanın karbon ayak izi küçültüldü. Avrupa Birliği’nin desteklediği Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne de taraf olan Tepebaşı Belediyesi, “Küresel İklim Değişikliği” ile mücadelede örnek bir belediye olma yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Bursa İnhisar Belediyesi GES

Bursa İnhisar Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle yürüttüğü "İnhisar'da güneş, elektriğe dönüşüyor" projesi kapsamında, ilçenin elektrik üretimine katkı sağlayıp belediyeye gelir elde ediyor. Belediye Başkanı İsmail Cambaz, BEBKA'dan aldıkları destekle "İnhisar'da güneş, elektriğe dönüşüyor" projesiyle kapsamında enerji verimliliğinin artırılması için 90 kilovatlık fotovoltaik güneş enerjisi santrali kurulumunu hayata geçirdiklerini söyledi. Cambaz: "Projeyi BEBKA'ya sunduk ve uygun görüldü. 630 bin liralık projemizin % 75'i BEBKA tarafından finanse ediliyor. Güneş enerjisiyle, su pompalarını örtüştürdük. Bizlere maddi anlamda bir katkısı oldu. Elektrik üretiminden elde edeceğimiz geliri öncelikle belediyemiz ihtiyaçları için kullanıyoruz. Bu durum, çiftçimize, vatandaşımıza daha ekonomik ve hızlı hizmetler sunmamızı sağlayacak. Yıllık, 50-60 bin lira gibi bir gelir elde edeceğiz. Proje, bir nevi bacasız fabrika" dedi.

Bitlis Adilcevaz Belediyesi GES

Bitlis Adilcevaz Belediyesi tarafından, bölgenin güneş enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla hazırlanan “Güneş Enerjisi Santrali Projesi” onaylandı.  Adilcevaz Belediyesi'nin Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) Yenilenebilir Enerji Destek Programı kapsamında hazırladığı "Adilcevaz'a Güneş Doğuyor" adlı projenin onaylandığını bildiren Belediye Başkanı Necati Gürsoy, projeyle ilgili bazı eksikliklerin tamamlanmasının ardından kurdukları sistemden 500 kWh gücünde elektrik enerjisi üretebileceklerini aktardı. TEDAŞ Genel Müdürlüğü'yle yaptıkları anlaşma gereğince buradan elde edecekleri enerjiyi ulusal hatlara aktaracaklarını ve böylece belediyeye ek gelir sağlayacaklarını anımsatan Gürsoy, "Elektriğimizi üretecek ve elde edeceğimiz gelirle de vatandaşlarımıza hizmet sunacağız. 2 bin 55 panelin kullanıldığı santralde, yıllık ortalama 750 bin kW elektrik üreterek ilçenin enerji ihtiyacını karşılayacak, aynı zamanda bu enerjiden yıllık ortalama 350 bin lira gelir elde edeceğiz" dedi. 

 

İstanbul Maltepe Belediyesi GES

İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak için düğmeye bastı. Başkan Kılıç, "Maltepe, güneş enerjisini nasıl daha verimli kullanabilir, farklı projeleri ve fırsatları değerlendiriyoruz. Maltepe’nin geleceğini kurarken yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik vereceğiz. Türkiye’nin stratejik olarak önemli bir bölgede yer alması, güneş enerjisi ile ilgili projelerde kilit ve öncü bir ülke olmasını sağlıyor” diyen Başkan Kılıç, şöyle devam etti: “Biz Maltepe’yi, çevre dostu enerjinin en iyi şekilde kullanıldığı bir başkent haline getireceğiz. Kurduğumuz temaslarla bunun ilk örneğini ise ilçemizde bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde hayata geçireceğiz. Buranın enerji ihtiyacını, tamamen güneş ile sağlayarak yapacağız. Ayrıca ilçedeki bir ilkokulun enerji ihtiyacı da, kurulacak güneş panelleri ile karşılanacak. Hayata geçirilecek olan bu projelerle Maltepeliler, doğal kaynakların kullanımına teşvik edilecek.”

Karaman Belediyesi GES

Güneş ışığından en fazla faydalanan iller arasında yer alan Karaman’a güneş enerjisi santrali kurulacak. Karaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek proje sayesinde elde edilen enerji, şehir şebekesine aktarılarak, belediyenin şantiyelerinde, tesislerinde idari binasında ve su kuyularında kullandığı yüklü elektrik maliyetini oldukça hafifletecek. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Türkiye’de yenilebilir enerji potansiyelini ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülürken bu çerçevede, Karaman Belediyesi de  güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlanıyor. 1 MW güç üretecek olan santral Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulacak.
Güneş ışığından faydalanma süresi uzun olan Karaman’ın, güneş enerjisinden elektrik üretmek için oldukça avantajlı bir konumda bulunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "20 bin m2’lik alana inşa edeceğimiz güneş enerjisi santrali, Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen bitimindeki Barutkavuran köy yolu üzerine kurulacak. Bu proje bizim büyük önem verdiğimiz, belediye bütçemize katkı sağlayacak bir proje. Santralde binlerce güneş paneli 1 MW elektrik enerjisi üretecek. Elde ettiğimiz bu gücü trafolarla şehir şebekesine vererek Karaman’ın enerji ihtiyacına biz de katkı sağlayacağız. Bu sayede şantiyelerimizde, tesislerimizde, idari binamızda ve su kuyularımızda tükettiğimiz yüklü enerji giderimizi elektrik dağıtım kurumu ile mahsuplaşacağız. Böylece elektrik ihtiyacımızı daha az maliyetle karşılamış olacağız. Tesis kısa sürede kendisini amorti edecek. Çalışmalar devam ediyor, inşallah en kısa zamanda projeyi hayata geçireceğiz" dedi.