Header Reklam
Header Reklam

Dyson, Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Hava Kirliliği Üzerindeki Etkilerini Araştırıyor

28 Mayıs 2020
Dyson, Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Hava Kirliliği Üzerindeki Etkilerini Araştırıyor

Dyson, COVID-19 nedeniyle dışarı çıkamadığımız süreçte ve sonrasında, şehirlerdeki hava kalitesi değişikliklerini araştırmak için kullanacağı “giyilebilir hava izleme teknolojisi” projesini duyurdu.

Dünya genelinde 14 şehirde yaşayan katılımcılar, veri toplamak için Dyson’ın hava kalitesi sırt çantasını giyecek. Katılımcılar, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı dönemde ve sonrasında maruz kaldıkları kişisel hava kirliliğinin anlık görüntülerini elde edecek. 

Londra King’s Koleji ve Büyük Londra Otoritesi ile yapılan bir araştırma için geliştirilen Dyson’ın hava kalitesi sırt çantasında; kişilerin hareket halindeyken veri toplanmasına olanak tanıyan yerleşik sensörler, bir pil takımı ve GPS bulunuyor. Dyson hava temizleyici fanlarında kullanılan algılama teknolojisini yeniden yorumlayan mühendisler, tasarladıkları taşınabilir hava izleme cihazı ile daha küçük, daha hafif ve daha taşınabilir şekilde PM2.5, PM10, VOC (Uçucu Organik Bileşenler) ve NO2 (Azot Dioksit) gibi maddeleri ölçümlüyor. 

Küresel proje; Londra, New York, Delhi ve Milano’nun aralarında bulunduğu üç kıtadaki 14 şehirde hayata geçiyor. Toplanan veriler, şehirlerin yerel hava kalitesi sensörü ve Dyson’ın hava temizleyici fanlarından toplanacak iç mekân hava kalitesi bulgularıyla karşılaştırılarak, bu dönemde şehirlerde yaşanan hava kalitesi değişimleri ortaya konacak.   

Birinci aşama, katılımcıların kısıtlama sürecindeki hava kalitesi verilerini toplamak için sırt çantasını takmalarıyla başlayacak. Katılımcılar; yerel yönetim yönergelerine uygun olarak, kısıtlama döneminde izin verilen market gitme, günlük egzersizler veya işe gidiş gibi aktiviteleri esnasında sırt çantalarını takacak. Bu veriler, katılımcının kısıtlama sırasındaki normal bir günde maruz kaldığı hava kalitesinin anlık görüntüsünü verecek. 

Şehirlerdeki kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra ikinci aşamaya geçilecek. Katılımcılar sırt çantalarını takıp kısıtlama sürecinde gittikleri rotalarını takip ederek, kısıtlama sonrasındaki hava kirliliği görüntülerini elde edecek. Dyson mühendisleri, kısıtlamaların şehirlerde yaşayanlar üzerindeki günlük hava kalitesi maruziyeti etkisini daha iyi anlamak için bu iki veri kümesini karşılaştıracak.

Sırt çantası sensorü verilerinin doğruluğunu sağlamak için, şehir izleme istasyonlarından gelen bilgiler bulguları doğrulamak için toplanacak. Küresel olarak birbirine bağlı, sayısı 1,9 milyonu aşan hava temizleyici fanlardan toplanan anonimleştirilmiş verileri kullanan Dyson, bu dönemde iç mekân hava kirliliği seviyelerindeki eğilimi daha detaylı şekilde görebilecek. 

Hava Temizleme Kategorisi Müdür Yardımcısı, Alex Knox, konuya ilişkin açıklamasında “Bazı şehirlerde hava kalitesinin kısıtlama sürecinde iyileştiği bildirilmiş olsa da, Dyson’ın birbirine bağlı hava temizleyici fanlarından* gelen veriler, bu süreçte şehirlerdeki iç mekân hava ölçümlerimde NO2 ve VOC seviyelerinde küçük ama tutarlı bir artış olduğunu gösterdi. İç ve dış mekân hava kalitesini etkileyen faktörleri daha iyi anlamak için şehirlerin kısıtlama sürecinden çıktıkça yaşadığı değişiklikleri izlemek ilginç olacak” dedi. 

Daha önceki statik dış mekân hava kalitesi sensör ağlarıyla desteklenecek birleşik veri setleri, kısıtlamanın küresel olarak şehirlerdeki iç ve dış mekân hava kirliliği üzerindeki etkilerini ölçümlemede yardımcı olacak. Bu kaynaklardan elde edilen dış mekân hava kalitesi verileri, büyük olasılıkla sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle dışarıdaki dizel araç sayısındaki düşüşe bağlı olarak büyük şehirlerde NO2 seviyelerinde bir düşüş olduğunu da gösteriyor.

Projede Yer Alan Şehirler

Londra, Milano, Paris, Berlin, New York, Toronto, Delhi, Singapur, Dubai, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, Tokyo, Seul.

Şehirlerde Bulunan Ortak Kirleticiler

  • PM2.5: Tespit edilmesi ve yakalanması en zor olan çok ince partiküller 
  • PM10: Polen, toz, evcil hayvan kepeği, bitki ve çiçeklerden gelen alerjenler gibi 10 mikrondan küçük partiküller
  • Azot Dioksit (NO2): Karayollarının yakınında yüksek miktarda bulunur.  
  • Sülfür Dioksit (SO2): Sanayi ve araç egzozları nedeniyle oluşur. 

 

Sırt Çantası Teknolojisi 

  • Dyson hava temizleyici fanlar, odadaki hava kalitesini sürekli olarak izlemek için partikül, azot dioksit ve VOC sensörleri kullanır.
  • Dyson algoritması, kirleticileri yakalamak ve temiz hava yaymak için girdileri işleyip makineyi etkinleştirir. PM2.5, PM10, VOC, NO2’yi tespit eder ve raporlar.
  • Verileri işlemek için benzersiz algoritmalar kullanan üç ana sensörle tamamen yeni bir devre kartının sırt çantasına sığacak şekilde tasarlanması gerekiyordu. Özenle tasarlanmış bir panoda sıcaklık ve nemi ölçen bir sensörle, azot dioksitleri (NO2) ve uçucu organik bileşenleri (VOC) tespit edebilen bir gaz sensörü bulunur. Üçüncü sensör toz sensörü olarak bilinir ve diğer ikisinden daha büyüktür. Ayrı bir modülde yer alır ve PM2.5 ve PM10’u tespit etmek için lazer kullanır.

 

Breathe London Çalışması

  • Londra King’s Koleji, PM2.5 ve NO2 de dahil olmak üzere günlük olarak okullarda maruz kalınan kirleticileri anlamak için 250 çocuğu kapsayan bir çalışmanın parçası olarak Dyson’ın hava kalitesi sırt çantasını kullandı.
  • Marner İlköğretim Okulu, Charlotte Sharman İlköğretim Okulu, East Sheen İlköğretim Okulu, Haimo İlköğretim Okulu ve Lordship Lane İlköğretim Okulu dahil olmak üzere araştırmaya Londra'da beş okul ve 250 çocuk katıldı. Katılan çocuklar 8 ile 11 yaşları arasında ve farklı öğretim yılı gruplarındandı.
  • Çalışmada, çocukların hava kirliliğine olan kişisel maruziyeti ölçülerek, okula giden çocukların yaşadığı gerçek dünya maruziyetinin daha doğru bir şekilde karakterize edilmesi sağlandı. Çalışma sonucunda çocukların yüzde 31’i okula gidip gelme şeklini değiştirdi. 

 

*Veriler, Dyson’ın Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Avustralya kıtalarındaki 11 şehirde bulunan birbirine bağlı hava temizleyici fanlarından alınacak.
 



Slider Altına