Header Reklam
Header Reklam

Çin Katı Atık İthalatını Yasaklıyor

04 Aralık 2020
Çin Katı Atık İthalatını Yasaklıyor

Çin, katı atık ithalatını 1 Ocak 2021’den itibaren yasaklayacak.

Çin, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, hangi biçimde olursa olsun katı atık ithalatını; aynı zamanda ülke dışından gelecek katı atıkların boşaltılmasını, yığılmasını ve yok edilmesini kesin olarak yasaklayacak. Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Ulusal Gümrük İdaresi kısa süre önce tüm katı atık ithali yasağına yönelik sorunlarla ilgili bir bildiri açıkladı.

Çin, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı’nın Katı Atık ve Kimyasal Ürünler Dairesi Başkanlığı’nın verdiği bilgiye göre son yıllarda atık ithalatını tür ve miktar olarak kısıtlama yoluna gitmişti. Ancak son kararla birlikte katı atık ithalatı tamamen yasak olacak. Hatta Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, kısıtlı miktarda da olsa hammadde olarak kullanılmak amacıyla yapılan ithalatı da yasakladı.

Ekoloji ve Çevre Bakanlığı sözcüsü, “Hammadde olarak kullanılmak üzere 2020 yılı içinde ithaline izin verilmiş katı atıklar, izin belgesinde belirlenmiş bu yıl içindeki geçerlilik süresi içinde kullanılacak ve izin süresi bittikten sonra kullanılamayacaktır. İzin sahibi şirketlerin gümrük işlemlerini, en kısa sürede tamamlamaları gerekiyor” dedi.

Ayrıca ilgili düzenlemeleri ve kuralları ihlal ederek ülkeye yurtdışından katı atık getirecek olanların, söz konusu düzenleme ve kurallar uyarınca bunları gümrük idarelerine iade edecekleri ve para cezası ödeyecekleri; eğer bir suç tespit edilirse yasaların öngördüğü cezai yaptırımlara da tabi tutulacakları belirtildi. 

Kaynak: Çin Uluslararası RadyosuSlider Altına