Header Reklam
Header Reklam

İBB, Açık Veri Portalını Hizmete Sundu

20 Ocak 2020 Dergi: Ocak-Şubat 2020
İBB, Açık Veri Portalını Hizmete Sundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen İBB Açık Veri Portalı, hizmete açıldı. İBB ve çevre kuruluşları tarafında yayımlanan verileri sunan Açık Veri Portalı ile kamunun şeffaflığının ve vatandaş katılımcılığının arttırılması amaçlanıyor. 

Kamusal hizmetlerde elde edilen verileri kullanarak vatandaşların da proje geliştirebileceği İBB Açık Veri Portalı’na https://data.ibb.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Portalda; İBB, bağlı kuruluşları, iştirak şirketleri tarafından yürütülen çalışmalar sırasında toplanan veri setleri; akademisyenler, araştırmacılar, girişimciler ve vatandaşlar tarafından kullanılmak üzere birçok kategoride paylaşılıyor. Öncelikle İBB’nin Ulaşım, Çevre, Enerji alanlarında topladığı açık veri setlerinin paylaşıldığı Portal’ın, her geçen gün İBB’nin şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Açık veri setlerine ilişkin bilgilere, güncel verilere ve duyurulara ulaşılabilen vatandaşlar, portalda görmek istedikleri, ihtiyaç duydukları bilgileri de İBB’ye iletebilecek.

İBB Açık Veri Portalı ile Türkiye genelindeki kamu ve özel sektörün de katılımıyla açık veriye ilişkin bir ekosistem oluşturulacak. Böylelikle farklı sektörlerin gelişimine katkı sağlanacak.

İSTANBUL’DAKİ YAŞAM KALİTESİNİ DE ARTTIRACAK 

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Açık Veri Portalı’na dair detaylar şöyle:

Şehir hizmetlerinin kalitesini, performansını ve vatandaşlarla etkileşimi arttırmak, kamusal hizmetlere ilişkin maliyetleri ve kaynak tüketimini azaltmak, vatandaşlar ve yönetim arasındaki iletişimi güçlendirmek. Vatandaşlara ve akademisyenlere, şehrin temel sorunlarına yenilikçi çözümler bulmaya yardım etmek için verileri ve teknolojiyi kullanma imkanı sağlamak. Bu çalışmalarla dünya metropollerinde olduğu gibi İstanbul'daki yaşam kalitesini artırmak.

Tüm kamu kurumlarının uygulayacağı açık veri uygulamaları, hem çok daha şeffaf şehir yönetim politikalarının üretilmesine katkı sağlayacak. Hem de vatandaşlara ülke genelindeki uygulamalara ve hizmetlere geri bildirim sunma imkânı sağlayacak. Bu durum mevcut uygulamaların iyileştirilmesi yönünde çok büyük bir adım olacak.

Açık Veriler, şehrin sorunlarını çözmek, şeffaflığı artırmak ve yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmek için değerli bir kaynak. Dünya genelinde vatandaşlar açık verilerin gücünü keşfediyor. Çünkü mevcut açık veriler, kamusal kararları yorumlama ya da harcama şekilleri hakkında soru sorma fırsatı yaratıyor. Böylece şeffaflığın artırılması ve demokrasinin teşvik edilmesi için fırsat oluşturuyor.

Verinin herkesin erişimine açık hale getirilmesi, bilgi ve içeriğe daha kolay erişim imkanı sunuyor. Birçok tarafın aynı veriyi analiz edebilmesine ve bu verileri kullanarak yepyeni projeler ve raporlar elde edilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca ekonomi alanında; yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni iş modellerinin oluşturulmasına katkıda bulunuyor. 
 Slider Altına